Opetusministeriön laatupalkinto 2008

Opetusministeriön laatupalkinto Rauman kansalaisopistolle

Opetusministeriö myönsi Rauman kansalaisopistolle vuoden 2008 valtakunnallisen laatupalkinnon.

Kansalaisopistot voivat saada opetusministeriön myöntämän laatupalkinnon tunnustuksena toimintansa ja tulostensa laadusta, niiden jatkuvasta kehittämisestä sekä esimerkillisestä työstä vapaan sivistystyön edistämiseksi. Laatupalkinnon myöntäminen perustuu kansalaisopiston oman toiminnan kirjalliseen kuvaukseen ja arviointiryhmän tekemään ulkoiseen arviointiin. Kansalaisopistojen laatupalkintokilpailun vuoden 2008 erityisteemana olivat taitoaineet aikuisopiskelussa.

Hakemus kohdistui Rauman kansalaisopiston pitkäaikaiseen ja laadukkaaseen pitsinnypläyksen opetukseen.

Rauman kansalaisopisto on toiminut vuodesta 1916 lähtien. Toiminnan painopisteenä on koko ajan ollut monipuolinen kädentaitojen opetus. Varsinkin raumalaisen pitsinnypläysperinteen säilyttämisessä ja levittämisessä on opistolla tärkeä merkitys. Pitsinnypläystä on aluksi opetettu ”Naisten käsitöiden” kurssilla. Erillisenä oppiaineena se on ollut opiston ohjelmassa vuodesta 1947 alkaen, ja siitä lähtien pitsinnypläys on kuulunut opetusohjelmaan joka vuosi.

Kansalaisopisto on ylläpitänyt valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kuuluisaa raumalaista  pitsinnypläysperinnettä. Opiston opetus on ollut lähtökohtana myös monelle Pitsiviikon näyttelylle ja pitsiyrittäjälle. Raumalaisen pitsinnypläysperinteen säilyttämisen ohella nypläyksen opetuksessa on panostettu uusiin materiaaleihin ja malleihin. Vuonna 2009 oli meneillään hankeyhteistyö kansalaisopiston, Rauman museon, Rauman OKL:n, Pyhäjärviseudun aikuisopiston, Nyplääjät ry:n ja Pitsikeskus Emelian kanssa pitsinnypläyksen opetusmateriaalin kehittämiseen ja laittamisen verkkoon. Työn tuloksena on sivusto raumalace.fi

Palkinto on kunnianosoitus myös kaikille opistossa työtä tehneille, erityisesti edellisille rehtoreille ja varsinkin pitsinnypläyksen opettajille.

Pitsinnypläyksen opetus järjestetään pääasiassa sivutoimisten tuntiopettajien voimin. Monet heistä ovat aloittaneet nypläyksen opiston kursseilla, ja kiinnostuneet asiasta niin, että siitä on tullut heille pää- tai sivutoiminen ammatti. Vuosien 1947–2008 opistossa on ollut yhteensä 33 eri nypläyksenopettajaa. Heistä 7 on ollut opettajana yli 15 vuotta (pisimpään toiminut oli 39 vuotta) ja 4 yli 10 vuotta. Viime vuosina nypläyksen kurssimäärä on ollut noin 12.

Palkinnot jaettiin Hämeenlinnassa Kansalais- ja työväenopistojen Tammiseminaarissa 29.–30.1.2009.

Muut palkitut opistot olivat Helsingin suomenkielinen työväenopisto ja Raahe-opisto.