Helin Kala-aiheinen vedoslevy ja vedos taidegrafiikan prässillä

Helin Kala-aiheinen vedoslevy ja vedos taidegrafiikan prässillä