Elävänmallinpiirroskurssin henkilötutkielmia (11)

muotokuva