Elävänmallinpiirroskurssin henkilötutkielmia (13)

piirrustus