Elävänmallinpiirroskurssin henkilötutkielmia (5)

muotokuva