Öljyvärimaalaus, Pirjo-Leena Nordvall (1)

Öljyvärimaalaus, Pirjo-Leena Nordvall (1)