Luovan kirjoittamisen tekstinäyttely kannen kuva pihamaisema 16.6. 2020

betoniportaat kesäpäivä, portailla omena takki ja talikko