Taimi Monet´n pilviä, kopiomaalaus

Taimi Monet´n pilviä, kopiomaalaus