Kesäkerhotoiminta

Kesäkerhotoiminta vastaa pienten koululaisten kesähoidon tarpeeseen tarjoamalla 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville vanhemmille lapsille kokopäiväisen (klo 8- 16) hoidon arkipäivinä. Kesäkerhotoiminnan hakuaika on maaliskuussa. Hakuajasta tiedotetaan perheitä koulujen kautta.
Kesäkerhoissa leikitään, askarrellaan, ulkoillaan, liikutaan ja tehdään pieniä retkiä. Ohjaajina ovat iltapäiväkerho-ohjaajat sekä koulunkäyntiohjaajat. Lisäksi apuohjaajina toimii kesätyöntekijöitä.

 

 

 

Kesäkerhotoiminta on maksullista. Toimintamaksu on kesällä 2017 10 päivä tai alle hoidontarpeesta 90 € ja jokapäiväisestä hoidontarpeesta 170 €. Päivän aikana lapsille tarjotaan lämmin ateria ja välipala. Lapset ovat myös vakuutettuja toiminnan aikana. Myös toiminnan retket sisältyvät toimintamaksuun.

Kesäkerhomaksuun on mahdollista hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Maksuvapautus pitää hakea joko ennen toiminnan alkua tai sen aikana, mutta sitä ei voida myöntää jälkikäteen.