Pölläkarin leirit

Sivistystoimiala (Kasvatus- ja opetustoimi ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) tarjoaa kesätoimintaa Pölläkarissa Voiluodolla 1.-7. luokkien oppilaille 3-5 vuorokautta kestävissä jaksoissa kesä-heinäkuussa.

pollakarin-rantaPölläkarin kesätoiminta tarjoaa koululaisille kesäloman aikana ohjattua, rentouttavaa vapaa-ajan toimintaa yhdessä toisten lasten kanssa luonnonkauniilla merenranta-alueella. Toiminta on tarkoitettu 1.-7. luokkien oppilaille ja sitä järjestetään 3-5 vuorokauden mittaisina leireinä kesä-heinäkuussa (yhdeksän erillistä leiriä).

Kehitysvammaisten lasten kesäleirille lapsien leiripaikkavalinnat tekee vammaispalvelun sosiaaliohjaaja. Muille leirivuoroille lapset valitaan huoltajien tuloperustein.

Pölläkarin leireille haetaan maaliskuun aikana ja leireistä tiedotetaan huoltajia koulujen kautta. Leiripaikkapäätökset postitetaan koteihin viimeistään viikolla 20.

Leireille on yhteiskuljetus Karin paikoitusalueelta.  Paluukuljetus samaan paikkaan Karin paikoitusalueelle lähtee Pölläkarista kunkin leirin päättymispäivänä. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten leirille ei ole yhteiskuljetusta.

Pölläkarin leirimaksuun on mahdollista hakea vapautusta sosiaalisin perustein.