Kasvatus ja koulutus

Rauman kaupungin peruskouluissa toimii useita koulupsykologeja. Koulupsykologien palvelut ovat osa hyvinvointialueen palveluita. Opettaja, erityisopettaja tai kouluterveydenhoitaja voi ohjata alakoulun oppilaan koulupsykologille. Myös oppilas itse voi varata ajan tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin. Yhteydenotto on helpointa tehdä palveluohjaukseen soittamalla tai viestittämällä. Koulupsykologi työskentelee koulussa lapsen ja nuoren arkiympäristössä, jotta vaikeudet voidaan havaita ja niihin tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Psykologinen tieto ja kokemus lasten ja nuorten kehityksestä ja niihin liittyvistä haasteista pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon koulun opetus- ja kasvatustyössä sekä niiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Psykologisia tutkimuksia, ohjausta, neuvontaa, terapeuttisia keskusteluja ja konsultaatiota tarvitaan mm. oppimiseen, koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi työskentelee aina yhteistyössä oppilaan vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.