Erityisvarhaiskasvatus

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Lapsen tarvitsema tuki voi olla lyhytaikaista ja vähäistä, silloin voi riittää yksi tuen muoto. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja.

  • Lapsen päivähoitohakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.
  • Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.
  • Varhaiskasvatuksessa käytetään kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatiota tuen järjestämisessä.
  • Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa päivähoitoryhmässä.
  • Raumalla on kuusi integroitua erityisryhmää/pienryhmää, joissa on yhteensä 30 paikkaa vahvemmin tukea tarvitseville lapsille. Vuosittain ryhmistä vapautuu 5-7 paikkaa. Vapautuvat paikat täytetään keväällä syksyn päivähoitoryhmien muodostamisen yhteydessä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee erityislastentarhanopettaja.
  • Rauman varhaiskasvatuksessa työskentelee 19 erityisavustajaa, joista kuusi integroiduissa erityisryhmässä/pienryhmissä. Muut toimivat yleensä ryhmäavustajina. Tällöin ryhmässä on useampia tukea tarvitsevia lapsia. Henkilökohtainen avustaja voidaan myöntää vain silloin, kun lapsi tarvitsee tukea kaikissa oppimis- ja perushoitotilanteissa. Erityisavustajien sijoittumisesta syksyn lapsiryhmiin päätetään toukokuussa. Erityisavustajahakemuksen tekee asianomainen päivähoitoryhmä yhdessä esimiehensä kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot.

Kiertävät erityislastentarhanopettajat

Kiertävät erityislastentarhanopettajat koordinoivat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten palveluita, tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä tuen asioissa ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä eri asiantuntijatahojen kanssa.

Koivunen Tiina

kiertävä erityislastentarhanopettaja

02 834 4589

tiina.koivunen@rauma.fi

Kuusio Marja

kiertävä erityislastentarhaopettaja

02 834 7287

marja.kuusio@rauma.fi

Lehtonen Miika

kiertävä erityislastentarhanopettaja

040 833 0828

miika.lehtonen@rauma.fi

Salminen Minna

Vs. kiertävä erityislastentarhanopettaja

0447934527

minna.salminen@rauma.fi