Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on vahvistettu 29.12.2016 ja se tulee voimaan 1.3.2017 alkaen. Korkein päivähoitomaksu on edelleen 290 €/kk. Tulorajat muuttuvat 2 – 3 hengen perheiden osalta. Oletuksena on, että näiden perheiden asiakasmaksut tulevat laskemaan. Hoitopäivien määrän mukaisesta maksusta (13 pv/kk, 17 pv/kk tai täysi kuukausi) siirrytään tuntiperusteiseen maksuun. Raumalla asiaa valmistellaan kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn 14.2.2017.

Tarkemmin: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/varhaiskasvatus/paivahoitomaksut/index.html

Päivähoitomaksut 28.2.2017 asti

Päivähoidon asiakasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Asiakasmaksu on tulosidonnainen kuukausimaksu. Korkein kuukausimaksu on 290€/kk/lapsi. Jos lapsen maksu jää alle 27 euroa, maksua ei peritä lainkaan. Toimistosihteeri tekee maksupäätöksen huoltajien toimittaman tuloselvityksen, tositteiden ja liitteiden perusteella. Maksu peritään kuukausittain kotiin lähetettävällä laskulla.

Uusia asiakkaita pyydetään tekemään tuloselvitys kasvatus- ja opetusvirastoon kolmen viikon aikana siitä, kun lapselle on tehty päätös päivähoitopaikan myöntämisestä. Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos sitoudutte maksamaan korkeimman maksun. Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain uuden toimintakauden (1.8.) alusta. Tarkistusta varten asiakkailta pyydetään uusi tuloselvitys.

Lue lisää asiakasmaksujen suuruudesta ja niiden määräytymisen perusteista esitteestämme :Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen . Lisätietoja päivähoidon asiakasmaksuista ja päivähoitolaskutuksesta antavat:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

02 834 3379

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

02 834 3382

oili.jalonen@rauma.fi

Johansson Ulla

toimistosihteeri

02 834 3381

ulla.johansson@rauma.fi