Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Varhaiskasvatusmaksun vaihteluväli on 0 – 290 €/kk/lapsi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulailla. Lisätietoja varhaiskasvatusmaksun määräytymisestä:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017

Tulotietojen selvittäminen

Maksun määräämiseksi perhe antaa tuloselvityksen. Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan kahden viikon kuluessa sijoituspäätöksen saamisesta osoitteeseen varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi tai Sivistystoimiala, varhaiskasvatus, PL 113, 26101 Rauma. Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun.

Asiakkaan tulee aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

 

Lisätietoja päivähoidon asiakasmaksuista ja päivähoitolaskutuksesta antavat:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

02 834 3379

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

02 834 3382

oili.jalonen@rauma.fi

Johansson Ulla

toimistosihteeri

02 834 3381

ulla.johansson@rauma.fi