Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatusmaksun suuruus

Varhaiskasvatusmaksu on kiinteä kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja lapsen sovittu hoitoaika. Varhaiskasvatusmaksun vaihteluväli on 0 – 290 €/kk/lapsi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulailla. Lisätietoja varhaiskasvatusmaksun määräytymisestä:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.1.2018 alkaen :

Eduskunta hyväksyi 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset koskien huoltajien tulorajojen korottamista ja sisaralennusta.

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat heti vuodenvaihteessa. Perheille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.1.2018 alkaen voimassa olevien tulotietojen mukaan. Uudet maksupäätökset toimitetaan tammi-helmikuun aikana. Tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli ne eivät ole muuttuneet.

Mikäli perhe on hyväksynyt korkeimman maksun perimisen ilman tulotietojen ilmoittamista, kannattaa perheen tulotaso tarkistaa suhteessa uusiin tulorajoihin ja tarvittaessa toimittaa uudet tuloselvitykset tammikuun 2018 aikana. Koska tulorajat nousevat, eivät kaikki maksimimaksua aiemmin maksaneet enää jatkossa kuulu tähän maksuryhmään.

Muutos koskee myös palveluseteliasiakkaita. 

Maksutaulukko 1.1.2018 alkaen 

Perhekoko  

Vähimmäisbruttoraja€/ kk

Maksuprosentti  

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2 2 050 10,70 4 760
3 2 646 10,70 5 356
4 3 003 10,70 5 713
5 3 361 10,70 6 071
6 3 718 10,70 6 428

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Korkein maksu nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on edelleen 290 euroa/kk, mutta toisesta lapsesta 50 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

 

Tulotietojen selvittäminen

Maksun määräämiseksi perhe antaa tuloselvityksen. Tuloselvityslomake liitteineen palautetaan kahden viikon kuluessa sijoituspäätöksen saamisesta osoitteeseen varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi tai Sivistystoimiala, varhaiskasvatus, PL 113, 26101 Rauma. Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun.

Asiakkaan tulee aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslaskutuksesta antavat:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

044 403 6085

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

044 403 6087

oili.jalonen@rauma.fi

Rajala Tiina

toimistosihteeri

044 403 6086

tiina.rajala@rauma.fi