Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on vahvistettu 29.12.2016 ja se tulee voimaan 1.3.2017 alkaen. Korkein päivähoitomaksu on edelleen 290 €/kk. Tulorajat muuttuvat 2 – 3 hengen perheiden osalta. Hoitopäivien määrän mukaisesta maksusta (13 pv/kk, 17 pv/kk tai täysi kuukausi) siirrytään hoitoaikaperusteiseen maksuun. Raumalla  kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt hoitoaikaperusteisen laskutuksen käyttöönotosta, asiakasmaksuista ja tuntirajoista kokouksessaan 14.2.2017. Tarkempaa tietoa asiakasmaksuista ja niiden määräytymisestä esitteessä:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017

Tiedote nykyisille asiakkaille: VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017

Tarkemmin lakimuutoksesta: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/varhaiskasvatus/paivahoitomaksut/index.html

Tulotietojen selvittäminen

Uusia asiakkaita pyydetään tekemään tuloselvitys kasvatus- ja opetusvirastoon kolmen viikon aikana siitä, kun lapselle on tehty päätös päivähoitopaikan myöntämisestä. Jos tulotietoja ei voida toimittaa määräaikaan mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistosihteeriin. Tuloselvitystä ei tarvita, jos sitoudutte maksamaan korkeimman maksun.

Koska uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.3.2017, asiakasmaksuja ei tarkisteta uuden toimintakauden alusta (1.8.2017). Asiakkaan tulee kuitenkin aina tehdä uusi tuloselvitys, kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu. Asiakasmaksu tulee myös tarkistaa, kun maksun määräämiseen liittyvät perheen olosuhteet muuttuvat tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

 

Lisätietoja päivähoidon asiakasmaksuista ja päivähoitolaskutuksesta antavat:

Hirvonen Hillevi

toimistosihteeri

02 834 3379

hillevi.hirvonen@rauma.fi

Jalonen Oili

toimistosihteeri

02 834 3382

oili.jalonen@rauma.fi

Johansson Ulla

toimistosihteeri

02 834 3381

ulla.johansson@rauma.fi