Päivähoitoon hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkojen haku 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle

Perheiden toivotaan hakevan syksyn päivähoitopaikkoja 27.2.-12.3.2017, jolloin on päivähoidon keskitetty haku. Syksyn päivähoitoryhmät muodostetaan kevään aikana.

Päiväkoti-, perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikat

  • Varhaiskasvatuslain mukainen 20 h/vk varhaiskasvatus voidaan vanhempien valinnan mukaisesti toteuttaa joko jokapäiväisenä osapäivähoitona (4 h/pv )tai kokopäiväisenä osaviikkohoitona (5 hoitopäivää/2 vk ). 20 viikkotunnin varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.
  • 20 viikkotuntia laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksenä on vanhempien työssäkäynti, yrittäjyys, opiskelu tai lapsen tuen tarve. Syy laajemman varhaiskasvatuksen tarpeelle tulee ilmetä hakemuksessa (esim. vanhempien työpaikkatiedot).
  • Lisätietoja: Varhaiskasvatusoikeuden laajuus
  • Varhaiskasvatuspaikan hakeminen käy helpoimmin sähköisellä hakulomakkeella.
  • Päätökset syksyn päivähoitopaikoista lähetetään perheille toukokuun loppuun mennessä.

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista saa lisätietoja päiväkoti Sinilinnun johtaja Kirsi-Marja Hyppölältä p. 044 793 4579. Kerhohakemuksen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internet-sivuilta ja palauttaa joko suoraan haettavaan toimipisteeseen tai päiväkoti Sinilintuun.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien vapautuvia hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yksityiseen päiväkotihoitoon on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.

************************************************

Päivähoidon tarve

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida , on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkua.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Kun saat päätöksen päivähoitopaikasta, vahvista hoitopaikan vastaanottaminen  ja hoidon aloituspäivä oikeasta palkista löytyvällä lomakkeella. Jos lomaketta ei palauteta , vanhemmat luopuvat myönnetystä hoitopaikasta.