Päivähoitoon hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkojen haku 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli tarve on työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta johtuen äkillinen eikä hoidontarvetta ole voitu ennakoida , on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkua.

Päiväkoti-, perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitopaikat

  • Varhaiskasvatuslain mukainen 20 h/vk varhaiskasvatus voidaan perheen valinnan mukaisesti toteuttaa joko osapäiväisenä tai kokopäiväisenä. Osapäiväinen varhaiskasvatus toteutetaan klo 8.00 – 12.00 viitenä päivänä viikossa. Kokopäiväinen varhaiskasvatus osaviikkoisena klo 8.00 – 16.00 joka toinen viikko maanantaista keskiviikkoon ja joka toinen viikko torstaista perjantaihin (= 5 hoitopäivää/2 vk ).
  • Hakemuksessa tulee mainita toivottu järjestämistapa.
  • 20 viikkotuntia laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksenä on vanhempien työssäkäynti, yrittäjyys, opiskelu tai lapsen tuen tarve. Syy laajemman varhaiskasvatuksen tarpeelle tulee ilmetä hakemuksessa (esim. vanhempien työpaikkatiedot).
  • Lisätietoja: Varhaiskasvatusoikeuden laajuus
  • Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikka, poikkeuksena ennakoimaton työllistyminen tai opiskelun aloitus, jolloin haku viimeistään 2 vk ennen hoidon tarvetta.
  • Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu helpoimmin sähköisellä hakulomakkeella.
  • Päätökset syksyn päivähoitopaikoista lähetetään perheille toukokuun loppuun mennessä.
  • Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu.

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen perhetoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista saa lisätietoja päiväkoti Sinilinnun johtaja Kirsi-Marja Hyppölältä p. 044 793 4579. Kerhohakemuksen voi tulostaa varhaiskasvatuksen internet-sivuilta ja palauttaa joko suoraan haettavaan toimipisteeseen tai päiväkoti Sinilintuun. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä peritään kerhomaksu. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkuus ei ole este kotihoidon tuen saamiselle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien vapautuvia hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yksityiseen päiväkotihoitoon on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.

************************************************

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Kun saat päätöksen päivähoitopaikasta, vahvista hoitopaikan vastaanottaminen  ja hoidon aloituspäivä oikeasta palkista löytyvällä lomakkeella. Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa, mutta ei ilmoita paikan peruuttamisesta, peritään peruuttamattomasta paikasta  asiakasmaksulain mukaisesti puolet kuukausimaksusta.