Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon toimintamuodoista perinteisin on hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito. Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta, hoitajan omat lapset mukaan lukien. Hoitaja saa palkan lisäksi erillistä kustannuskorvausta lasten ruokailu- ja muihin kustannuksiin.

Perhepäivähoidossa hoitajan viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia/viikko, mikä määrittyy lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitoajasta sovitaan neuvottelussa perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ennen päivähoidon alkamista.

Sammalkoski Pia

perhepäivähoidon ohjaaja

044 793 5026

pia.sammalkoski@rauma.fi