Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon toimintamuodoista perinteisin on hoitajan omassa kodissa tapahtuva hoito. Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta, hoitajan omat lapset mukaan lukien.

Perhepäivähoidossa hoitajan viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia/viikko, mikä määrittyy lasten varhaiskasvatusaikojen perusteella. Varhaiskasvatusajasta sovitaan tapaamisessa  perhepäivähoidon ohjaajan  kanssa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Sammalkoski Pia

perhepäivähoidon ohjaaja

044 793 5026

pia.sammalkoski@rauma.fi