Katoksen tai kevytrakenteisen vajan rakentaminen

Rauman kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.

Pohjapinta-alaltaan enintään 10 m2:n suuruisen katoksen tai kevytrakenteisen vajan rakentamiseen riittää rakennusjärjestyksen mukaan toimenpideilmoituksen tekeminen. Poikkeuksena ovat Vanhan Rauman ja Pohjankadun asemakaava-alueet, joilla edellytetään toimenpideluvan hakemista. Lapin alueen asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueilla tehdään toimenpideilmoitus, mutta kaavoittamattomilla alueilla ei tarvita lupaa eikä ilmoitusta.

Rakennusjärjestyksen toimenpidetaulukossa luetellut hankkeet käsitellään toimenpidelupa- tai ilmoitusmenettelyllä vain, jos ne ovat vähäisempiä kuin rakennus. Rakennelmalla saattaa sijoitusympäristöstä riippuen olla sellaisia maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia, että se edellyttää laajempaa viranomaisvalvontaa ja rakennuslupaa.

Keskustele sijoituspaikasta etukäteen naapurin kanssa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Pihamaan rakennelmat ja laitteet kuten puutarhamajat, kasvihuoneet, pihagrillit, maakellarit, jätesäiliöt ja -aitaukset, leikkimökit, koirankopit ja muut vastaavat rakennelmat on sijoitettava kiinteistölle siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapurille eivätkä rumenna ympäristöä.

Leikkimökin pystyttäminen ei edellytä lupaa, jos se on kooltaan keskimäärin 2×2 metriä ja lasten mittojen mukaan tehty. Leikkimökin tulee vastata käyttötarkoitukseen, eikä toimia esimerkiksi varastona.

Jos hankkeen luvanvaraisuus epäilyttää, tarkista asia päivystävältä lupatarkastajalta, puh. 02 834 5003.