Kaupunki ja hallinto

Korona-avustukset kulttuuri-, liikunta ja nuorisoyhdistyksille

Kertaluonteiset korona-avustukset raumalaisille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille

Rauman kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.6.2021 § 335 osoittanut sivistystoimialalle 70 000 euroa kertaluontoisena harkinnanvaraisena korona-avustuksena jaettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Kertaluonteinen harkinnanvarainen korona-avustus on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta. Avustusta voi saada esim. koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen, toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin. Avustuksia suunnataan erityisesti kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin.

Avustuksen myöntämisen perusteena on koronaepidemian vaikutukset toiminnan supistumiseen ja sitä kautta yhdistyksen talouteen, sekä myönnettävän tuen merkitys yhdistyksen tulevan toiminnan turvaamiseksi, painottaen erityisesti lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntaharrastuksen edistämistä. Avustusta voivat hakea yhdistykset, jotka täyttävät sivistysvaliokunnan 21.11.2017 § 68 vahvistaman avustusperiaatteen mukaiset kriteerit, jotka löytyvät hakijan oppaasta.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella, allekirjoitetulla hakemuksella.

Kertaluontoisen korona-avustuksen myöntämiselle olevat perusteet:

 1. Avustusmääräraha on 70.000 €, mutta koko määrärahaa ei ole pakko jakaa
 2. Yksittäinen avustus on 2.000 € – 20.000 €
 3. Avustukset on tarkoitettu niille raumalaisille kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntayhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta
 4. Avustusta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 10.9.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.sivistys@rauma.fi
  tai postitse osoitteeseen Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
  Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”
 5. Hakemuksesta tulee ilmetä yhdistyksen hakema avustussumma sekä miten koronarajoitukset 17.3.2020 alkaen ovat vaikeuttaneet yhdistyksen toimintaa taloudellisesti
 6. Hakemukseen tulee liittää vuosia 2020 ja 2021 (01-06) koskevat taloutta ja toimintaa esittelevät asiakirjat, ellei niitä ole lähetetty jo yleisavustushakemuksen tai avustusselvityksen mukana
 7. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, onko yhdistys saanut korona-avustusta jostain muualta
 8. Hakemusvertailussa tarkastellaan kunkin yhdistyksen tulonmenetyksiä, ylimääräisten kustannusten syntyä sekä näiden vaikutuksia toimintaan
 9. Avustuksesta päätettäessä noudatetaan muilta osin Rauman kaupungin avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja