Kaupunki ja hallinto

Kansalaisopisto

Opintosetelihakemus työttömille

Tilan vuokraaminen (Vanha opisto)

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikan käyttövuorohakemus (vahva tunnistautuminen)

Rauman seudun jätehuoltolaitos

Hakemus polttokelpoisen jätteen tyhjennysvälin pidentämiseen (vahva tunnistautuminen)

Kompostointi-ilmoitus (vahva tunnistautuminen)

Liittymisilmoitus (muovipakkausjäte, polttokelpoinen jäte, biojäte) (vahva tunnistautuminen)

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (vahva tunnistautuminen)

Perusmäärittely jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta

Rauman Vesi

Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen (vahva tunnistautuminen)

Ilmoitus kiinteistön maksajanvaihdoksesta (vahva tunnistautuminen)