Kaupunki ja hallinto

Yhteisöjen toiminta-avustukset ja eläkeläisyhdistysten toimitila-avustukset

Iltapäivätoiminta

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (vahva tunnistautuminen)

Maksun alennus-/vapautushakemus (vahva tunnistautuminen)

Eroilmoitus koululaisten iltapäivätoiminnasta

Kansalaisopisto

Opintosetelihakemus työttömille (vahva tunnistautuminen)

Tilan vuokraaminen (Vanha opisto) (vahva tunnistautuminen)

Ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta (vahva tunnistautuminen)

Kaupunkikehitys

Kylä- ja asukasyhdistysten avustushakemus (vahva tunnistautuminen)

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikan käyttövuorohakemus (vahva tunnistautuminen)

Musiikkiopisto

Lukukausimaksualennus (vahva tunnistautuminen)

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintitunnushakemus, A-, Y- ja H-tunnukset (vahva tunnistautuminen)

Rauman seudun jätehuoltolaitos

Hakemus polttokelpoisen jätteen tyhjennysvälin pidentämiseen (vahva tunnistautuminen)

Kompostointi-ilmoitus (vahva tunnistautuminen)

Liittymisilmoitus (muovipakkausjäte, polttokelpoinen jäte, biojäte) (vahva tunnistautuminen)

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (vahva tunnistautuminen)

Perusmäärittely jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta

Rauman Vesi

Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen (vahva tunnistautuminen)

Ilmoitus kiinteistön maksajanvaihdoksesta (vahva tunnistautuminen)

Ympäristönsuojelu

Hakemus poikkeamiseen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta

Ilmoitus ympäristöhaitasta

Leirintäalueilmoitus

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta
Ohje vapautushakemuksen laatimiseen