Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupunki on Hinku-kunta ja kuuluu hiilineutraalit kunnat -toimintarenkaaseen. Hinku-kriteerit edellyttävät, että kunnat vähentävät oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Myös asukkaat, kesäasukkaat ja yritykset tarvitaan mukaan yhteisiin talkoisiin.

Mukana olevien kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 lähtötasoon verrattuna.

Hankkeen muita tavoitteita ovat

  • alueen kilpailukyvyn vahvistaminen
  • liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
  • alueen cleantech-osaamisen ja biotalouden kehittäminen
  • yritysten resurssitehokkuuden parantaminen
  • kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen
  • alueen elinvoimaisuuden edistäminen

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus.