HINKU-hanke

Rauman saaristo, meri, kesä

Rauman kaupunki on HINKU-kunta ja kuuluu hiilineutraalit kunnat -toimintarenkaaseen. HINKU-kriteerit edellyttävät, että kunnat vähentävät oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Myös asukkaat, kesäasukkaat ja yritykset tarvitaan mukaan yhteisiin talkoisiin.

Mukana olevien kuntien vuoden 2016 tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 15 prosentilla vuoden 2007 lähtötasoon verrattuna. Lopullinen tavoite on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen muita tavoitteita ovat

  • alueen kilpailukyvyn vahvistaminen
  • liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
  • alueen cleantech-osaamisen ja biotalouden kehittäminen
  • yritysten resurssitehokkuuden parantaminen
  • kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen
  • alueen elinvoimaisuuden edistäminen

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus.