Kaupunki ja hallinto

Kyseessä on Laitilan, Rauman ja Uudenkaupungin kaupunkien yhteinen osahanke, joka liittyy suurempaan 18 kunnan ja kaupungin yhteiseen hankkeeseen. Nämä kaupungit muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat seutukaupunkeina keskeisessä roolissa liittyen Lounais-Suomessa käynnissä olevaan positiiviseen rakennemuutokseen.

Työnantajien suurimmat huolenaiheet ja kasvun esteet liittyvät tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilanne on haasteellinen ja työvoimasta on pulaa lähes kaikilla toimialoilla. Tilanteen ennustetaan heikkenevän entisestään seuraavan vuoden aikana. Työttömyysprosentit ovat kaikissa osahankkeen kaupungeissa alhaiset, eikä työvoimapoliittisin keinoin pystytä tuottamaan yritysten tarpeita vastaavaa työvoimaa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja löytää osaavaa työvoimaa.

Hankkeen avulla tunnistetaan hyviä käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja alueella pysymiseksi. Hanke on yrityslähtöinen ja sen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen vahvistaminen.

Hankkeen aikana selvitetään alueen yritysten osaajatarpeita sekä hyviä toimintatapoja, joilla voidaan tukea niin työperäisten maahanmuuttajien, kuin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueelle. Samalla tuetaan yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä.

Projekti on voimassa 1.8.2019–31.8.2021.

Rahoittajina: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutu-AIKO

Projektikoordinaattori Piia Laisti