Perusopetuksen kehittämishankkeet

koulu, kasvatus- ja opetustoimi, luokka, oppilas

Perusopetuksen kehittämishankkeet

Kerhotoiminnan kehittäminen 2018–2019

Kaikilla Rauman kouluilla järjestetään kerhotoimintaa syksystä 2018 lähtien. Painopisteenä ovat käden taitojen, draaman, vaikuttamiseen ja osallistumiseen kasvattavien, musiikin ja kielien opiskelun kerhot. Opetushallituksen avustuksella mahdollistetaan myös oppilaskunnan toimintaa. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Opetusryhmäkoon pienentäminen/koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2018–2019

Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. Nortamon ja Kourujärven kouluihin sekä Kourujärven esiopetukseen. Suurin osa kouluista käyttää rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta on käytetty myös ohjaajan/avustajan palkkaamiseen.

OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja -toimintaa opettajille

OPS-koutsit-hanke mahdollistaa tutoropettajien toimintaa ja kouluttamista perusopetuksessa. Hanke on osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja opetussuunnitelman jalkauttaminen. Kaikille Rauman kouluille on palkattu digitutoreita ohjaamaan digitaalisuuden eteenpäinviemistä. Syksyllä 2018 tehtävissä aloittaa kaksi 20%:lla työajalla tutorointia tekevää tutoropettajaa, jotka ohjaavat kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeella mahdollistetaan tutoropettajille koulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitaitoa täydentäviä työpajoja ja koulutuksia. Hanke jatkuu 30.6.2019 saakka.

Liikkuva koulu 2018–2019

Liikkuva koulu -hanketta toteutetaan kaikissa Rauman kouluissa. Hankkeessa vahvistetaan aiempien hankkeiden hyväksi havaittuja käytäntöjä. Toiminnallisuuden lisääminen ja istumisen vähentäminen koulujen arjessa sekä välituntiliikunnan ja oppimisympäristöjen liikuntaan kohdistettu kehittäminen ovat hankkeen perusajatuksena. Uutena asiana hankkeessa lähdetään kehittämään liikuntapolkua Rauman kouluille. Rahoitus käytetään välineiden ja kalusteiden hankkimiseen, liikuntapolun mahdollistavien kuljetusten hankkimiseen, ohjausryhmän toiminnan sekä hankkeen suunnittelun palkkakustannuksiin sekä henkilöstön kouluttamiseen.

Luanikast gotoutumist Raumal – maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumishanke

Valtionavustus on tarkoitettu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen. Toiminta alkoi syyskuussa 2018 ja hanketta vetää projektikoordinaattori. Hän toimii varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvää koulutusta henkilöstölle sekä suunnittelee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja malleja perusopetuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutusten järjestämiseen.