Kaupunki ja hallinto

Kerhotoiminnan kehittäminen 2018–2019

Avustuksella järjestetään kerhotoimintaa kaikilla Rauman kouluilla syksystä 2018 lähtien. Painopisteenä ovat käden taitojen, draaman, vaikuttamiseen ja osallistumiseen kasvattavien, musiikin ja kielien opiskelun kerhot. Avustuksella mahdollistetaan myös oppilaskunnan toimintaa. Hanke päättyy vuoden loppuun 2019.

Opetusryhmäkoon pienentäminen ja koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2018–2019

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Hankkeen rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. Nortamon ja Kourujärven kouluihin sekä Kourujärven esiopetukseen. Suurin osa kouluista käyttää rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta on käytetty myös ohjaajan/avustajan palkkaamiseen.

OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja -toimintaa opettajille

Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke on osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja opetussuunnitelman jalkauttaminen. Syksyllä 2018 tehtävissä aloittaa kaksi 20%:lla työajalla tutorointia tekevää tutoropettajaa sekä useampi tilausperiaatteella toimiva tutoropettaja, jotka ohjaavat kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeen kautta mahdollistetaan tutoropettajille kulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitaitoa täydentäviä työpajoja ja koulutuksia. Hanke jatkuu 30.6.2019 saakka.

Liikkuva koulu 2018-2019

Avustusta käytetään aiempien liikkuva koulu -hankkeiden tavoin kaikilla Rauman kouluilla. Hankkeessa vahvistetaan aiempien hankkeiden hyväksi havaittuja käytäntöjä. Toiminnallisuuden lisääminen ja istumisen vähentäminen koulujen arjessa sekä välituntiliikunnan ja oppimisympäristöjen liikuntaan kohdistettu kehittäminen ovat hankkeen perusajatuksena. Uutena asiana hankkeessa lähdetään kehittämään liikuntapolkua Rauman kouluille. Rahoitus käytetään välineiden ja kalusteiden hankkimiseen, liikuntapolun mahdollistavine kuljetusten hankkimiseen, ohjausryhmän toiminnan sekä hankkeen suunnittelun palkkakustannuksiin sekä henkilöstön kouluttamiseen.

Luanikast gotoutumist Raumal – maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumishanke

Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on tarkoitettu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen. Toiminta alkaa syyskuussa 2018 ja hanketta vetämään on palkattu projektikoordinaattori. Hän toimii varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvää koulutusta henkilöstölle sekä suunnittelee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja malleja perusopetuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutusten järjestämiseen.

Oppilashuollon kehittäminen / Koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2019-2020

Lukuvuonna 2019–2020 kehitetään valtionavustuksen turvin perusopetuksen koulujen oppilashuoltoa kokeilevan toiminnan kautta. Kokeileva toiminta pitää sisällään maahanmuuttokuraattorin ja toimintaterapeutin palkkaamisen oppilashuollon toteuttamisen tueksi. Heidän toimintansa koskee suurinta osaa Rauman perusopetuksen kouluja. Lisäksi rahoitusta käytetään opetushenkilöstön oppilashuollollisten valmiuksien parantamiseen täydennyskoulutuksen kautta.

RaTa Satakunta / #paraskoulu

Valtionavustus on myönnetty tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon. Hanketta toteutetaan satakuntalaisena yhteistyönä ja hankkeen koordinoinnista vastaa Porin kaupunki. Rauman osuus hankkeesta sijoittuu Pohjoiskehän koulun uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämistyöhön. Kehittäminen sisältää yleis- ja erityisopetuksen yhdistämistyötä sekä johtamisen ja oppilashuollon vahvistamista erilaisin toimin. Hanke jatkuu 31.5.2020 saakka.

SataJopo / Joustavan perusopetuksen kehittämistoiminta

SataJopo-hanke on jatkoa joustavan perusopetuksen kehittämistoimille, joita on tehty jo usean vuoden ajan. Kehittämistyötä tehdään satakuntalaisena yhteistyönä ja toimintaa koordinoi Nakkilan kunta. Valtionavustus kohdentuu Hj. Nortamon koululla toimivan Jopo-luokan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja toiminnan monipuolistamiseen. Hanke jatkuu 31.1.2020 saakka.