Kaupunki ja hallinto

Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista Rauman varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa vakiinnutetaan aiemmassa Leikin voima -hankkeessa tehtyä työtä. Fyysisten puitteiden ohella toimintakulttuurin muutos nähdään merkittävänä oppimisympäristöjen ja johtajuuden kehittämistyönä. Oppimisympäristöjä muokataan niissä yksiköissä, joissa tarve todetaan suurimmaksi. Tietotekniikkaa tuodaan hienovaraisesti käyttöön ja henkilöstöä, erityisesti johtajia, koulutetaan uuteen toimintatapaan. Oppimisympäristöissä huomioidaan kestävä kehitys. Hanke päättyy 30.6.2020.

Opetusryhmäkoon pienentäminen/koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2018–2019

Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on yhteinen esi- ja perusopetuksessa ja siinä tartutaan tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Lapin, Nanun, Raumanmeren, Hj. Nortamon ja Kourujärven kouluihin sekä Lapin koulun esiopetusryhmään. Suurin osa kouluista käyttää rahoituksen jakotunteihin ja kolmessa yksikössä rahoitusta on käytetty myös ohjaajan/avustajan palkkaamiseen. Esiopetukselle on myös voitu palkata yksi ryhmäavustaja lisää.

Luanikast gotoutumist Raumal – maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumishanke

Valtionavustus on tarkoitettu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen. Toiminta alkoi syyskuussa 2018 ja hanketta vetää projektikoordinaattori. Hän toimii varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana sekä koordinoi maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvää koulutusta henkilöstölle sekä suunnittelee oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja malleja perusopetuksessa. Rahoitus käytetään koordinaattorin palkkaan sekä koulutusten järjestämiseen. Hanke päättyy kesäkuussa 2020.

Iloa liikkeellä 2018–2020

Kolmevuotisen Rauman varhaiskasvatuksen hankkeen tavoitteena on lisätä lasten päivittäistä fyysisen aktiivisuuden määrää ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria toiminnallisemmaksi. Ensimmäisenä vuonna painopiste on henkilöstön osaamisen lisäämisessä ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Toisena vuonna mukaan otetaan perheet/yhteistyötahot ja kolmantena vuonna saavutettuja tavoitteita ja toimintatapoja vahvistetaan. Hanke päättyy 31.12.2020.