Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa

Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on lisätä mukaan tulevien yritysten keskinäistä yhteistyötä, tunnistaa uusia sivuvirtojen kehittämistyöhön tulevia yrityksiä ja sivuvirtoja sekä parantaa cleantech-toimialan toimintaedellytyksiä ja löytää yrityksille uusia potentiaalisia kansallisia tai kansainvälisiä verkostokumppaneita.

Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä käynnistämään yrityskohtaisia investointi- ja kehittämishankkeita. Konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa yritysten alkukartoitukset, lyhytkestoisten tilaisuuksien järjestäminen, kasvuyrityksien verkostoitumisen edistäminen, sivuvirtojen tunnistaminen, innovointityöpajat, infotilaisuudet, cleantech-yritysten tunnistaminen, cleantech-klusterin markkinointi ja viestintä sekä yritysten aktivointi yrityskohtaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Kasvua kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hanke keskittyy 

  • kasvuyritysten tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • teollisuuden sivuvirtojen tunnistamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen
  • Rauman cleantech-yritysten kehittämiseen sekä klusterin ja brändin muodostamiseen

Projektia rahoittavat Ely-keskus ja Rauman kaupunki.

Ely-keskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus