Kaupunki ja hallinto

PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä oli valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena oli edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja.

Rauman kaupungin hallinnoima PARTY-hanke sai palvelujen kehittämisen kannalta merkittävän ESR-avustuspäätöksen ajalle 1.4.2015-31.3.2018. Avustuksen myönsi sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta. Hankekokonaisuudessa olivat Rauman kaupungin lisäksi mukana Turun, Salon ja Someron kaupungit, Eurajoen ja Euran kunnat, Rauman Taitokunto Oy, Työterveyslaitos ja Vates-säätiö.

PARTY-hankkeessa keskeisiä esille nostettavia asioita olivat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita olivat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

PARTYn asiakkaita olivat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat, ikääntyvät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Kohderyhmä pyrittiin saamaan mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön vertaisoppimisen ja kokemusasiantuntijuuden keinoin.

Hankekokonaisuutta ja STM:n myöntämää ERS-rahoitusta koordinoi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala/Aikuis- ja perhetyö.

aikuis- ja perhetyön päällikkö
Sosiaalipalvelut
044 793 3554