Kaupunki ja hallinto

SataMari-hanke

Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa – SataMari

Satakunnan meriklusterilla on tarve lisätä energiatehokkuutta ja Satakunnan ammattikorkeakoulun luotsaama EAKR-rahoitteinen SataMari-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen. Kolmivuotisen (2018–2020) hankkeen tehtävänä on kehittää ja pilotoida energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla lisätä Satakunnan meriklusterin toimintaedellytyksiä.

Energiatehokkuus vaikuttaa meriteollisuuden kannattavuuteen, mutta toistaiseksi se ei ole ollut toiminnan keskiössä Satakunnassa. Kansainväliseen ympäristösääntelyyn vastaaminen ja energiatehokkuuden lisääminen parantavat alueen osaamista ja synnyttävät uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa pilottialustoina toimivat Raumalla SeaSide Industry Park sekä Rauman sataman alue. Olemassa olevien toimintojen energiatehokkuuden parantamisen lisäksi SataMari pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa tuotteiden ja palveluiden muodossa. SataMari yhdistää satakuntalaisen osaamisen yrityksissä ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden ja meriklusterin alueella.

Visiona on, että Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa Euroopassa vuoteen 2022 mennessä.

Seuraa hankkeen etenemistä Satamari-projektin nettisivuilla..

Satamari-projektin tunnus. Euroopan Unionin ja Vipuvoimaa EU:lta ohjelman tunnukset.