Kaupunki ja hallinto

Rauma on monien kylien kaupunki. Tavoitteena on, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke toteutettiin 17.11.2016-30.9.2017.

Kylähanke oli tehty tukemaan ikäihmisten voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Rauman kaupungin vanhuspalvelut tarjosi kylille hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys Leader Ravakka ry:n rahoituksella. Kylähankkeen hanketyöntekijänä toimi Tanja Hakulinen, geronomi (AMK).

Kylähankkeen tarkoitus oli tukea kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tuoda ikäihmisille uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Hanke saapui kylille lähipalveluna kotona asumisen tukemiseksi ja yksinäisyyden tunteen ehkäisemiseksi. Hanke tarjosi yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä virkistystä. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin se oli asukkaiden tarpeista lähtevää mielekästä toimintaa.

Hankkeen tavoitteena oli, että kylien yhteisöllinen toiminta jatkuu itseohjautuvasti hankkeen loputtua.

Tavoitteisiin päästiin hienosti. Uutta toimintaa saatiin aloitetuksi ja palautteen mukaan yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvinvointi kasvoivat. Moni kyläläinen tutustui uusiin ihmisiin ja koki virkistystä. Vanhustyön keskusliitto palkitsi Ilmarinen- palkinnolla kylähankkeen vuoden vanhustekona 2017.

Kylähankkeen aloittamaa toiminnan tukemista kylissä ja nyt myös kaupunginosissa jatketaan Palvelutorilla.

Kylähankkeen aikana tehdyt elokuvat

Tässä raumalaiset kyläelokuvat, jotka tehtiin kylähankkeen aikana. Tekijänä olivat itse kyläläiset, jotka suunnittelivat elokuvan sisältöä, keräsivät siihenKyläelokuvien tekijäporukka.

valokuvia ja esiintyivät elokuvassa kertojina. Kyläelokuvat ovat omakohtaisia tarinoita ja paikallishistorian kertomuksia Uotilasta, Lapista ja Kollasta. Elokuvaa suunnitellessa kävimme monta hienoa tarinaa ja elämänkokemusta läpi. Harmi, että elokuvien aika on rajallinen, eikä läheskään kaikkea materiaalia saatu esille. Elokuvat lopulta valmisti, editoi ja koosti tuntikausia kestäneiltä nauhoilta elokuvaohjaaja Ari Impola, joka toteutti elokuvat 100 satakuntalaista elokuvaa- hankkeesta. Kiitos kaikille osallistujille!

Kyläelokuvat

Kilometripylväitä ja koulumuistoja Uotilasta ja Kollan kylästä
Kalliopirtti sekä Valtosen veljekset Kollan kylältä 
Ylisenpään kylillä 
Pieniä valokuvamuistoja Nihattulan vanhalta koululta 
Täytyy kertoa tästä kännykästä 
Kaikki 100 Satakuntalaista elokuvaa