Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke

Rauma on monien kylien kaupunki. Tavoitteena on, että ikäihmiset pärjäisivät mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Kylähanke on tehty tukemaan ikäihmisten voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Rauman kaupungin vanhuspalvelut tarjoaa kylille hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n rahoituksella.

Kylähankkeen tarkoitus on tukea kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja tuoda ikäihmisille uudenlaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Hanke saapuu kylille lähipalveluna kotona asumisen tukemiseksi ja yksinäisyyden tunteen ehkäisemiseksi. Hanke tarjoaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä virkistystä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä kyläläisten kanssa, jolloin se on asukkaiden tarpeista lähtevää mielekästä toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on, että kylien yhteisöllinen toiminta jatkuu itseohjautuvasti hankkeen loputtua.

Kylähankkeen hanketyöntekijänä toimii Tanja Hakulinen, geronomi (AMK). Hanke kestää kesäkuun 2017 loppuun.