Hallintokunnat

Keskusvirasto

Keskushallinto luo edellytyksiä kaupungin tulokselliselle toiminnalle, seuraa tavoitteiden toteutumista ja toimii kaupunginjohtajien apuna johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa.

Sari Salo
hallintojohtaja

Kasvatus- ja opetustoimi

Kasvatus- ja opetustoimen tehtäviä ovat varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus.

Soile Strander
vs. kasvatus- ja opetusjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi vastaa kaupungin kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, museo- ja nuorisopalvelujen hoitamisesta sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston antamasta opetuksesta.

Soile Strander
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveysvirasto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa.

Marja-Leena Alho
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

Tekninen toimi

Tekninen toimen toimintaa ohjaa tekninen lautakunta. Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta

Seppo Heikintalo
teknisen toimen johtaja