Kaupunki ja hallinto

Konsernipalvelut-toimiala toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

  • tiedonohjaus: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset sekä viestintä- ja markkinointipalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen
  • talousohjaus: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat ja hankintapalvelut
  • henkilöstöohjaus: henkilöstö- ja työhyvinvointiasiat
  • ruoka- ja puhtauspalvelut

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.