Organisaatiouudistus

Rauman kaupunki on ottanut 1.6.2017 käyttöön uuden organisaatiorakenteen. Samalla johtamisjärjestelmä ja toimintatavat on muutettu vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia. Uudistuksia on tehty, jotta kuntalaisille ja asiakkaille tarjottavat palvelut paranevat. Uudistamistyötä on tehty yhdessä kuntalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uudistuksen tavoitteet

Vuonna 2013 hyväksytyssä strategiassa, Rauman Tarinassa, asetettiin keskeisiksi tavoitteiksi uuden toimintakulttuurin ja palvelevan rakenneuudistuksen aikaansaaminen. Näistä kahdesta suuresta tavoitteesta on tarkennettu organisaatiouudistuksen päätavoitteet.

Organisaation, johtamisjärjestelmän ja toimintatapojen uudistamisella on neljä konkreettista tavoitetta, jotka ovat

  1. Johtaminen selkeytyy
  2. Byrokratia vähenee
  3. Toiminta muuttuu enemmän asiakaslähtöiseksi ja vuorovaikutteiseksi
  4. Oma-aloitteisuus ja osaaminen vahvistuvat

Näin uudistuksen tavoitteet toteutuvat.