Organisaatiouudistus

Rauman kaupunki on 1.6. ottanut käyttöön uuden organisaatiorakenteen. Samalla johtamisjärjestelmä ja toimintatavat muutetaan vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia. Uudistuksia tehdään, jotta kuntalaisille ja asiakkaille tarjottavat palvelut paranisivat. Uudistamistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uudistuksen tavoitteet

Vuonna 2013 hyväksytyssä strategiassa, Rauman Tarinassa, asetettiin keskeisiksi tavoitteiksi uuden toimintakulttuurin ja palvelevan rakenneuudistuksen aikaansaaminen. Näistä kahdesta suuresta tavoitteesta on tarkennettu organisaatiouudistuksen päätavoitteet.

Organisaation, johtamisjärjestelmän ja toimintatapojen uudistamisella on neljä konkreettista tavoitetta.

Näin uudistuksen tavoitteet toteutuvat.

Uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.6.2017 eli samaan aikaan, kun uusi kuntalaki tulee voimaan.