Kaupunki ja hallinto

Perhetukikeskuksen, Puhdin ja Kinnonkodon asukasruokailu sekä Toimintakeskus Toimelan lounasruokailu.

Perhetukikeskukseen, Toimintakeskus Toimelaan ja Kinnonkotoon ruoka toimitetaan arkisin Nanun tuotantokeittiöstä ja viikonloppuisin Steniuksen tuotantokeittiöstä. Puhtiin ruoka toimitetaan aina Steniuksen tuotantokeittiöstä.

Lihan alkuperämaa

Ruokalista

Toimela ruokalista 24.1.-6.3.2022

Puhdin ruokalista 24.1.-6.3.2022

Kinnokoto ja Perhetukikeskus ruokalista 24.1.-6.3.2022