Toimialat

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

 • tiedonohjauspalvelut: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset-, viestintä- ja markkinointi- sekä hankintapalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat
 • talousohjauspalvelut: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat
 • henkilöstöohjauspalvelut: henkilöstö. ja työhyvinvointiasiat
 • kaupunkikehityspalvelut: yritys- ja matkailupalvelut sekä kaupunki- ja aluekehittäminen
 • ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksiköt

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä. Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat

 • varhaiskasvatus, esiopetus, iltapäivätoiminta, perus- ja erityisopetus sekä lukio-opetus
 • kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut
 • musiikkiopisto ja kansalaisopisto, joka sisältää kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulut ja täydennyskoulutuksen

Sivistystoimialaa johtaa Soile Strander.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on edistää raumalaisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä ja se vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Toimiala järjestää ja tuottaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa.

Toimialaan kuuluvat

Terveyspalvelut

 • Nortamon Perhekeskus: Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Lasten ja nuorten poliklinikka, Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut
 • Lääkärien ja hoitajien kiireetön ja kiireellinen vastaanotto
 • Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Työterveyshuolto
 • Operatiivinen toiminta: Kirurgian poliklinikka, Naistentautien poliklinikka, Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja Välinehuolto
 • Konservatiivinen toiminta: Osastot T1, T2 ja T3 sekä kotisairaala, Geriatrinen poliklinikka, Sisätautien poliklinikka, Endoskopia ja Ihotautien poliklinikka

Lisäksi aluesairaalan tiloissa toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin Rauman toimipisteessä SataDiagin laboratorio ja kuvantaminen sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämää polikliinista toimintaa.

Vanhuspalvelut

 • Hyvinvointia edistävät toiminnot: Hyvinvointia edistävät palvelut, Lyhytaikaishoito ja Omaishoito
 • Kotihoito
 • Ympärivuorokautinen hoito: Kaunisjärvi, Mansikkapaikka, Kotikaari, Marttilanmäki ja Linnavuori

Sosiaalipalvelut

 • Virka-aikainen sosiaalipäivystys
 • Aikuis-ja perhetyö: Työikäisten sosiaaliohjaus ja neuvonta, Sosiaalityö, Sosiaalityön asumispalvelut , Toimeentulotuki ja etuuskäsittely, Työvoiman palvelukeskus (Rauman seudun TYP), Kaupungin työllisyyden hoito, Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut: Päihdeklinikka, Sillanpielen toimintakeskus, Sinkokadun palvelukeskus (Työtoimintakeskus Pooki, Tukitalo Merituuli, Kuntoutumisyksikkö)
 • Lastensuojelu: Lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, Perhetukikeskuksen osasto- ja avopalvelut ja Sijaishuoltopalvelut.
 • Vammaispalvelut: Vammaispalvelujen, omaishoidon ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, vammaisneuvosto, Asumispalveluyksikkö Puhti, Vaikeavammaisten päivätoiminta Pilke, Kinnon asuntola, Kannastupa, Samppustenkoto ja Toimintakeskus Toimela

Ympäristöterveydenhuolto

 • Terveysvalvonta ja Eläinlääkintähuolto

Talous- ja hallintopalvelut, hoitotyön henkilöstöpalvelut ja kehittämispalvelut

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa Satu Helin.

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Toimialaan kuuluvat

 • Tilapalvelut: rakennuttaminen, toimitilapalvelut, kunnossapitopalvelut, isännöinti
 • Aluepalvelut: rakennuttaminen ja suunnittelu, katutoimi, Wihertoimi, liikuntapaikkatoimi, pienvenesatamat-taseyksikkö
 • Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut: kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
 • Kaavoitus: kaavoitus, maailmanperintö
 • Rauman vesi ja viemäriliikelaitos
 • Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Teknistä toimialaa johtaa Tomi Suvanto.