Toimialat

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

  • tiedonohjauspalvelut: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset-, viestintä- ja markkinointi- sekä hankintapalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat
  • talousohjauspalvelut: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat
  • henkilöstöohjauspalvelut: henkilöstö. ja työhyvinvointiasiat
  • kaupunkikehityspalvelut: yritys- ja matkailupalvelut sekä kaupunki- ja aluekehittäminen
  • ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksiköt

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä. Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat

  • varhaiskasvatus, esiopetus, iltapäivätoiminta, perus- ja erityisopetus sekä lukio-opetus
  • kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut
  • musiikkiopisto ja kansalaisopisto, joka sisältää kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulut ja täydennyskoulutuksen

Sivistystoimialaa johtaa Soile Strander.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa terveyttä ja hyvinvointia lisääviä palveluita raumalaisille. Toimialan tavoitteina ovat hyvän elämänlaadun turvaaminen, terveen ja toimintakykyisen elinajan pidentäminen ja ennenaikaisen kuoleman estäminen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn takaaminen.

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa Satu Helin.

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Teknistä toimialaa johtaa Tomi Suvanto.