Kaupunki ja hallinto

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

 • tiedonohjauspalvelut: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset sekä viestintä- ja markkinointipalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat
 • talousohjauspalvelut: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat ja hankintapalvelut
 • henkilöstöohjauspalvelut: henkilöstö- ja työhyvinvointiasiat
 • ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikkö

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä. Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat

 • varhaiskasvatus, esiopetus, iltapäivätoiminta, perus- ja erityisopetus sekä lukio-opetus
 • kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut
 • musiikkiopisto ja kansalaisopisto, joka sisältää kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulut ja täydennyskoulutuksen

Sivistystoimialaa johtaa Soile Strander.

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Toimialaan kuuluvat

 • Tilapalvelut: rakennuttaminen, toimitilapalvelut, kunnossapitopalvelut, isännöinti
 • Aluepalvelut: rakennuttaminen ja suunnittelu, katutoimi, Wihertoimi, liikuntapaikkatoimi, pienvenesatamat-taseyksikkö
 • Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut: kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
 • Kaavoitus: kaavoitus, maailmanperintö
 • Rauman vesi ja viemäriliikelaitos
 • Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Teknistä toimialaa johtaa Tomi Suvanto.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueelle.

Lisätietoa löytyy osoitteesta satakunnanhyvinvointialue.fi.