Kaupunki ja hallinto

Arviointivaiheessa  vaikuttajaryhmät eli nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto valitsevat toteutuskelpoiset ideat äänestykseen. Toteutuskelpoisuuden arvioinnissa nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston tukena ovat ne kaupunkiorganisaation asiantuntijat, joiden osaamista arvioinnissa tarvitaan. Valintavaiheessa arvioidaan myös idean kustannusvaikutukset. Ideoita voidaan tarvittaessa myös yhdistellä.

Yhden vaikuttajaryhmän ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus saa olla enintään 10 000 euroa ja kolmen vaikuttajaryhmän äänestykseen valitsemien ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus enintään 30 000 euroa.