Kaupunki ja hallinto

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Ideointi

Ideointivaiheessa 31.5.-16.6. kaikki halukkaat voivat ideoida toteutuksia osallistuvaa budjetointia varten varatun 30 000 euron rahamäärän käyttämisestä. Ideoita kerätään sähköisellä lomakkeella.

Ideointivaiheen tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon ehdotuksia sellaisista ideoista, jotka tekisivät Raumasta entistä paremman kaupungin meille kaikille. Ideoida voi yksin, ryhmässä, seurassa tai yhdistyksessä. Ideoita voivat jättää kaikenikäiset raumalaiset tai Rauman asioista kiinnostuneet.

Ideointivaiheessa kannattaa miettiä vastauksia ainakin näihin kysymyksiin:

 1. Mikä on idean tai ehdotuksen tavoite? Mitä sillä halutaan saada aikaan? Millaisia positiivisia vaikutuksia ehdotuksella on?
 2. Mitä ideassa tai ehdotuksessa tullaan tekemään? Milloin tehdään ja kuka tekee?
 3. Mikä on idean tai ehdotuksen kohderyhmä? Ketkä tulevat sitä käyttämään?
 4. Mihin rahaa tarvitaan? Palkataanko työntekijöitä? Hankitaanko palveluja, tarvikkeita tai laitteita? Rakennetaanko tai    korjataanko jotain?

Kaikki esitetyt ja asianmukaisesti jätetyt ideat pääsevät arviointiin.

Arviointi

Arviointivaiheessa 17.-29.6. vaikuttajaryhmät eli nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto valitsevat toteutuskelpoiset ideat äänestykseen. Toteutuskelpoisuuden arvioinnissa nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston tukena ovat ne kaupunkiorganisaation asiantuntijat, joiden osaamista arvioinnissa tarvitaan. Myös idean kustannusvaikutukset arvioidaan.

Äänestys

Äänestysvaiheessa 12.8.-23.8. kuntalaiset ja muut kiinnostuneet voivat äänestää monista vaihtoehdoista. Äänestysoikeutta ei ole mitenkään rajattu, vaan äänestykseen voivat osallistua kaikki halukkaat.

Toteutus

Toteutusvaiheessa 24.8.-31.12.2021 äänestyksessä voittaneet ideat toteutetaan.

Yhden vaikuttajaryhmän toteutettavien ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus saa olla enintään 10 000 euroa ja kolmen vaikuttajaryhmän toteutukseen valitsemien ehdotusten yhteenlaskettu kustannusvaikutus enintään 30 000 euroa.

Arvioinnin kriteerit

Toteutettavan idean, hankkeen yms. tulee

 • noudattaa Suomen lakia ja olla Rauman kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • olla kaupungin toimivallassa
 • hyödyttää useita ihmisiä

Toteutettava idea, hanke yms.

 • ei voi olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin muiden voimassa olevien päätösten vastainen
 • voi arvioinnin jälkeen olla kustannuksiltaan enintään 5000 euroa vaikuttajaryhmää kohden
 • Voi olla osa laajempaa hanketta tai se voidaan toteuttaa yhdessä muiden tahojen kanssa

Osallistuvan budjetoinnin kautta

 • voidaan osallistaa ja tehdä talkootyötä
 • voidaan rahoittaa toimintaa tai palveluja, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia
 • ei voi palkata vakituista henkilökuntaa
 • ei voi hakea avustusta tai toiminnan rahoitusta kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten järjestölle tai yritykselle

Muita kriteereitä

 • Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen
 • Rauman kaupunki vastaa äänestyksessä valittujen ehdotusten toteutuksesta. Siinä voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä yhteisöjen, yritysten tai asukkaiden kanssa.
 • Ehdotukset pitää pystyä toteuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä.