Kaupunki ja hallinto

Ideointivaiheessa kaikki halukkaat voivat ideoida toteutuksia osallistuvaa budjetointia varten varatun 30 000 euron käyttämiseen. Ideoita kerättiin sähköisellä lomakkeella 30.3.–18.4. Lisäksi kaikissa Rauman kirjastoissa oli mahdollisuus osallistua ideointivaiheeseen paperisella lomakkeella.

Tavoitteena oli löytää mahdollisimman paljon ehdotuksia ja ideoita, jotka tekisivät Raumasta entistä paremman kaupungin meille kaikille. Ideoida sai yksin, ryhmässä, seurassa tai yhdistyksessä. Ideoita saivat jättää kaikenikäiset raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet.

Ideointivaiheessa kannatti miettiä vastauksia ainakin näihin kysymyksiin:

 1. Mikä on idean tai ehdotuksen tavoite? Mitä sillä halutaan saada aikaan? Millaisia positiivisia vaikutuksia ehdotuksella on?
 2. Mitä ideassa tai ehdotuksessa tullaan tekemään? Milloin tehdään ja kuka tekee?
 3. Mikä on idean tai ehdotuksen kohderyhmä? Ketkä sitä tulevat käyttämään?
 4. Mihin rahaa tarvitaan? Palkataanko työntekijöitä? Hankitaanko palveluja, tarvikkeita tai laitteita? Rakennetaanko tai korjataanko jotain?

Tänä vuonna ideointivaiheen teemana oli Rauma 580 -juhlavuosi. Juhlavuoteen liittyvät ideat ja toteutukset olivat arviointivaiheessa etusijalla, mutta kaikki ehdotukset käytiin tarkasti läpi.

Arvioinnin kriteerit

Toteutettavan idean, ehdotuksen tai hankkeen tulee

 • noudattaa Suomen lakia ja olla Rauman kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • olla kaupungin toimivallassa
 • hyödyttää useita ihmisiä

Toteutettava idea, ehdotus tai hanke

 • ei voi olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin muiden voimassa olevien päätösten vastainen
 • voi arvioinnin jälkeen olla kustannuksiltaan enintään 5000 euroa vaikuttajaryhmää kohden
 • voi olla osa laajempaa hanketta tai se voidaan toteuttaa yhdessä muiden tahojen kanssa

Osallistuvan budjetoinnin kautta

 • voidaan osallistaa ja tehdä talkootyötä
 • voidaan rahoittaa toimintaa tai palveluja, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia
 • ei voi palkata vakituista henkilökuntaa
 • ei voi hakea avustusta tai toiminnan rahoitusta kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten järjestölle tai yritykselle

Muita kriteereitä

 • Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen.
 • Rauman kaupunki vastaa äänestyksessä valittujen ehdotusten toteutuksesta. Siinä voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä yhteisöjen, yritysten tai asukkaiden kanssa.
 • Ehdotukset pitää pystyä toteuttamaan vuoden 2022 loppuun mennessä.