Kaupunki ja hallinto

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Satakunnan hyvinvointialue muodostuu Satakunnan maakunnan kunnista. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. Äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aikataulu

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu) 3.12.2021
  • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) 23.12.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla 12.–15.1.2022
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset 26.1.2022
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.