Kaupunki ja hallinto

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Kuntavaalien aikataulu

  • Ehdokasasettelu päättyy 4.5.2021, 40. päivänä ennen vaalipäivää
  • Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 14.5.2021, 30. päivänä ennen vaalipäivää
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 2.–5.6.2021
  • Vaalipäivä 13.6.2021
  • Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021

Raumalle valitaan kevään 2021 kuntavaaleissa 43 kaupunginvaltuutettua. Uuden valtuuston toimintakausi alkaa 1.8.2021.

Äänioikeus

Äänioikeustiedot määräytyvät 23.4.2021 eli 51. päivänä ennen kuntavaaleja olevan kotipaikan mukaan.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.