Kaupunki ja hallinto

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 7.4. ja päättyy 13.4. Ulkomailla voi äänestää ennakkoon 7.-10.4.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantain 26.2. kotipaikan mukaan. Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 9.3. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 18.3.

Raumalle valitaan kevään 2021 kuntavaaleissa 43 kaupunginvaltuutettua, joiden toimikausi alkaa 1.6.2021.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.