Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

 • Ammattitaitoisen, osaavan työvoiman saaminen yritysten ja yhteiskunnan käyttöön eri toimijoiden aikaisempaa tiiviimmällä yhteistyöllä
 • Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä osaamistarpeiden ennakointi
 • Myönteinen vaikuttaminen työvoiman liikkuvuuteen, muuttoasteeseen ja alueen imagoon

Pääviestit

 • Lounaisen Suomen yritysten kasvun suurin este on osaavan työvoiman puute. Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saanti yrityksiin sekä julkiselle puolelle varmistavat yritysten kasvua sekä yhteiskunnan vakautta ja hyvinvointia.
 • Tavoitteena on saada työntekijät muuttamaan perheineen seudulle.

Taustatietoja

 • Koronan aiheuttamasta talouskriisistä huolimatta Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän koulutettua, osaavaa työvoimaa. Koulutusjärjestelmän on pystyttävä tuottamaan ammattitaitoisia työntekijöitä ja osaamista yritysten ja yhteiskunnan käyttöön. Samaan aikaan on kuitenkin varmistettava, että pystymme houkuttelemaan tänne parasta osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa sekä kotimaasta että ulkomailta.
 • Viime vuosina elinvoimaan on panostettu mm. Rauman kaupunki yli 80 M€, pk-yritykset n. 50 M€, HKScan Oyj:n broilerituotantolaitos 120 M€, Rauman Satama Oy 100 M€.
 • Meneillään on Metsä Groupin sahainvestointi (rak. 2020-2022, 1500 htv, 200 M€, koko ketjussa yht. 500 työpaikkaa). RMC Oy:n yli 1 miljardin euron laivatilauksista rakennetaan Wasa Linen (800 htv) ja Tallink Groupin aluksia (1500 htv). Laivue2020-hanke valmistuu vuoteen 2028 mennessä (3600 htv). Länsirannan kauppakeskus luo arviolta 150 uutta työpaikkaa. Myös elintarviketeollisuus investoi ja tähtää entistä enemmän vientiin.
 • Merkittäviä rakennushankkeita ovat lisäksi mm. Karin kampus (66 M€, valmis 2023) sekä Rauman sataman Järviluodon laajennushanke (pengertien aloitus 2020).
 • Koko Suomessa oli elokuussa 2020 yhteensä 329 700 työtöntä työnhakijaa (sisältää kokoaikaisesti lomautetut). Se on 97 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimapula painottuu entistä vahvemmin sosiaali- ja terveysalalle.
 • 31.8.2020 Satakunnan TE-toimistossa oli 11330 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2420 henkeä (27,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,6 %. Koko maassa työttömyysaste oli 7,7 % ja Raumalla 10,4 %. Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita Satakunnassa oli 31.8.2020 679 kpl (+13,4 %).
 • Eritysasiantuntijoiden ryhmässä vain lomautettujen määrä on kasvanut, mutta muiden työttömien määrä on vielä laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Satakunnan ELY:n ammattibarometrin mukaan (2020/9) pulaa on sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisista sekä rakennus-, sähkö- ja automaatioinsinööreistä ja konetekniikan erityisasiantuntijoista.
 • UPM sulki 2018 Raumalla paperikoneen (-179 työntekijää) ja syksyllä 2020 UPM:n Kaipolan tehtaan sulkeminen vaikuttaa merkittävästi Rauman sataman toimintaan. Työttömyyden nousua vuoden takaiseen verrattuna selittää kuitenkin suurelta osin lomautusten kasvu koronavirustilanteen vaikutuksesta.
 • Satakunnan kunnista väestöennusteen perusteella asukasluku on laskussa kaikissa kunnissa, pienimmät suhteelliset alenemat ovat Eurajoella, Raumalla ja Porissa.

Rauman työllisyys ja työvoiman koulutustarpeet

 • Työvoiman ammattijakauma ja osan työttömien työttömyysjakson pituus edellyttävät mahdollisuutta työvoiman laadukkaaseen täsmäkoulutukseen erityisesti tuotannolliseen työhön. Rauman kaupunki on valmis edistämään työvoiman täsmäkoulutusta koulutustila- ym. järjestelyillä, mikäli valtiolta järjestyy koulutukseen tarvittava rahoitus.

Maahanmuuttajien tarjoama lisämahdollisuus työvoimatarpeen täyttämiseksi

 • Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat tarjoavat Satakunnassa merkittävän lisäpotentiaalin kasvavan työntekijätarpeen tyydyttämiseksi. Työpaikkasijoittumisen perusedellytys on onnistunut työntekijä- ja työpaikkakohtainen täsmäkoulutus, johon valtiolta toivotaan tarvittavaa lisäresurssia.
 • Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin yhteishankkeessa edistetään työperäistä maahanmuuttoa, mutta koulutukseen tarvitaan lisäresurssia. Pandemian aikana keskitytään pääasiassa Suomessa jo asuviin maahanmuuttajiin sekä oppilaitosyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi vahvistetaan yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
 • Suomen hallituksen tavoitteena (syksy 2020) on nopeuttaa työperäisen maahanmuuton prosesseja niin, että mahdollisimman pian päästään 1 kuukauden käsittelyaikaan. Lisäksi selvitetään toimenpiteet, joilla voidaan luoda erityisosaajille ja startup-yrittäjille sekä heidän perheilleen nopean työluvan reitti jo vuonna 2021.

Toisen asteen koulutuksen turvaaminen

 • Rauman seudulla ja Satakunnassa on paljon tuotannollista työtä, johon toisen asteen koulutus antaa perusvalmiudet. Siksi on tärkeää turvata ja kehittää myös toisen asteen koulutusta. Rauman kauppakamarin koordinoima Rinki-toiminta tukee Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.