Rauma yhteistyöllä merkittäväksi palvelukeskittymäksi sote-uudistuksessa

Sairaanhoitajat työssä.

Innovatiivinen ja monipuolinen Rauman sote on sopivasti saavutettavissa

Rauma valmentautuu sote-uudistukseen sisällöllisesti, rakenteellisesti ja rakennushankkein.

Rauma panostaa sosiaali- ja terveystoimialan kehittämisessä keskeisiin hyvinvointitekijöihin laajentamalla monitoimijaista yhteistyötä. Sote-uudistukseen sisältyvää Huomisen sote-keskuksen kehittämiseen ryhdyttiin jo ennen kehittämisrahoitusta. Rauman sote-keskus on nimeltään RauSote, missä kootaan useissa toimipisteissä työskentelevien toimitilat lähelle toisiaan sairaalanmäelle.

Sairaalanmäelle siirtymistä ennen nykyisen terveyskeskuskiinteistön ja Satakunnan sairaanhoitopiirin omistaman Kiinteistö Oy Rauman sairaalan, entisen Aluesairaalan, tiloja tulee peruskorjata, purkaa ja osin rakentaa uudella eri ammattilaisten tehokkaan yhteistyön edellyttämällä tavalla.

RauSote on osa laajempaa Steniuksen hyvinvointikampusta. Raumalaispalvelujen lisäksi palveluja kampukselle tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka vastaa mm. erikoissairaanhoidon polikliinisesta toiminnasta, dialyysista, psykiatrian palveluista sekä Satadiagin kautta kuvantamisesta ja laboratoriopalveluista. Yhdessä kahden organisaation palvelut muodostavat ihanteellisen pilottipaikan erikois- ja peruspalvelujen keskinäiseen konsultointiin sekä kustannustehokkaiden palvelujen kehittämiseen myös yhteistyössä yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Hyvä sijainti valtatie 8:n varrella lähellä Turkua mahdollistaa lääkäreiden saatavuuden Raumalle, jos matka Satasairaalaan koetaan liian pitkänä.

Palvelurakenteen korjaamiseksi Rauman sote keskittyy peruspalveluihin siirrettyään oman polikliinisen erikoissairaanhoitonsa Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tämän mahdollistamana Lifecare-potilastietojärjestelmä liitetään osaksi Satakunnan yhteistä kantaa, mikä lisää potilasturvallisuutta ja vähentää kustannuksia päällekkäisten tutkimusten jäädessä pois. Seuraava yhdentyminen koskee Steniuksen hyvinvointikampuksen toteuttamiseksi kiinteistöjen omistusjärjestelyjä, haastavaa rakennushanketta sekä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeamislupaa.

Ikääntyneiden palvelujen laaja-alainen rakennemuutos on meneillään. Kaunisjärven vanhainkodin muutos ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi tuo merkittävän osaamiskeskittymän alueelle.