Strategia/Rauman Tarina, osa 2

Sulo, Rauman Tarina, strategia, logoVuonna 2013 syntynyt Rauman Tarina on saanut kakkososan, joka sisältää neljä isoa linjausta. Uusi kaupunkistrategia astuu voimaan heti ja alkaa ohjaamaan kaikkea kaupungin toimintaa ja kehittämistä. Strategiaa tehdään tunnetuksi myös koko Rauma-yhteisölle, jotta kaikki voivat osallistua sen toteutukseen ‒ kukin omalla tavallaan. Jalkautuksesta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa.

Rauman Tarinan kakkososa sisältää toimintaympäristöanalyysin, käytettävissä olevat resurssit, Rauman kaupungin arvot, neljä valtuustokaudelle valittua linjausta toiminnallisine kärkineen sekä strategian seurannan ja arvioinnin linjaukset.

Valtuustokauden 2017-2020 keskeiset linjaukset

1. Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
2. Vireän elinkeinoelämän Rauma
3. Hyvien yhteyksien Rauma
4. Houkutteleva Rauma