Kaupunki ja hallinto

Rauman Tarina osa 2 pitää sisällään neljä erilaista Rauman kaupungin arvoa: osallistava, oppiva, ennakoiva ja rohkea.

Osallistava

 • Osallistava organisaatio arvostaa ja kuuntelee aidosti sidosryhmiään. Myös osallistumiskynnys pidetään matalana.
 • Osallistava henkilö innostaa muita osallistumaan, jakaa avoimesti tietoa ja tekee minkä lupaa.
 • Osallistaminen luo yhteisöllisyyttä, parantaa yhteishenkeä ja lisää vastuuntuntoa. Näin saadaan kaikkien ideat ja osaaminen käyttöön.

Oppiva

 • Oppiva organisaatio on kehitysmyönteinen ja luo edellytyksiä oppimiselle. Se tunnistaa virheet, sallii ne ja oppii niistä.
 • Oppiva henkilö on ajassa kiinni ja kiinnostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu.
 • Oppiva haluaa kehittyä, uudistua, on utelias ja innostunut. Oppiva myös jakaa opittua ja kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.

Ennakoiva

 • Ennakoiva organisaatio on edelläkävijä. Muutosta ei odoteta, vaan se tehdään itse.
 • Ennakoiva organisaatio myös tunnistaa asiakkaidensa tarpeet ja reagoi niihin nopeasti.
 • Ennakoiva henkilö etsii tietoa ja kykenee analysoimaan sitä.

Rohkea

 • Rohkea organisaatio tarttuu tilaisuuksiin ja kyseenalaistaa nykyisen tekemisen tavan.
 • Rohkea henkilö on ratkaisukeskeinen, ei lannistu vastoinkäymisistä ja sietää epävarmuutta.
 • Rohkea uskaltaa epäonnistua ja oppii virheistään.