Strategian päivitys/Rauman Tarina, osa 2

Rauman tarina, osa 2Rauman kaupungin strategia, Rauman Tarina, saa kakkososan. Sen on tarkoitus olla nykyistä strategiaa konkreettisempi.

Strategialuonnosta on työstetty kaupungin luottamushenkilöiden, virkamiesten, kuntalaisryhmien edustajien (Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti) ja Raumarohkeiden yhteistyönä.

Nyt on meneillään laaja osallistamisvaihe, johon toivotaan kaikkien osallistuvan. Rauman Tarinaan liittyvä kysely on auki 17.–29.10. kaupungin nettisivuilla. Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla kaupungintalon yhteispalvelupiste Pyyrmanissa sekä Kodisjoen ja Lapin kirjastoissa 17.10. alkaen.

Tutustu ohessa esitettyyn strategian linjausten nelikenttään (luonnos) ja kaupunkikehitysjohtajan kutsuvideoon.

Osallistamisvaiheen jälkeen kaupungin päättäjät valitsevat marraskuussa kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset ja kärjet. Valtuuston päätettäväksi Rauman Tarinan kakkososa menee marraskuun lopulla.