Strategian päivitys/Rauman Tarina, osa 2

Rauman tarina, osa 2Rauman kaupungin strategia, Rauman Tarina, saa kakkososan. Sen on tarkoitus olla nykyistä strategiaa konkreettisempi.

Tarinan päivitystyö aloitettiin elokuussa 2017. Päivitystyön aloitti kaupungin johtoryhmä  miettimällä strategiaprosessia ja siihen osallistuvien roolia. Ryhmätöissä tunnistettiin parhaita ja pahimpia tulevaisuuskuvia  ja erilaisia vaihtoehtoja niiden välillä ja mietittiin parhaita käytettävissä olevia toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita, joilla menestytään.

Kaupunginhallitus piti 23.8. päiväseminaarin, jossa se mietti Rauman vahvuuksia ja haasteita ja laati niiden kautta valtuustolle luonnoksen Rauman Tarinan raameiksi. Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuuston tulee päättää ainakin näistä asioita:

  • linjaukset ja painopisteet
  • arvot ja toimintatavat
  • halutut asiakas- ja asukaskokemukset

Edellä mainitut raamitukset syntyvät edessä olevia muutoksia ja haasteita ennakoiden ja Rauman vahvuuksia hyväksi käyttäen.

Kaupunginvaltuusto on työstänyt strategiaa 8.9. Kuntalaiset ja kaupungin henkilöstö pääsevät osallistumaan strategiatyöhön loka-marraskuussa. Valtuuston päätettäväksi Rauman Tarinan kakkososa menee marraskuussa.