Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

 • Parantaa Rauman saavutettavuutta ja Rauman sisäisiä liikkumismahdollisuuksia
 • Aloittaa henkilöjunaliikenne Raumalta ja Raumalle mahdollisimman pian

Pääviestit

 • Rauman seudun ja koko Satakunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi sujuvat ja nopeat julkisen liikenteen yhteydet ovat ehdoton edellytys.
 • Rauma-Kokemäki-radalla on hyvät valmiudet henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi uudelleen. Rata on nykyaikainen ja sähköistetty, eikä käytännössä vaadi kunnostustoimenpiteitä. Liikenteen käynnistämiseen tarvittavat investoinnit liittyvät matkustajaliikenteen seisakkeen rakentamiseen.
 • Paikallisliikennettä tulee kehittää siten, että asuinalueiden, kylien ja kaupallisen keskustan väliset yhteydet toimivat. Harvoilla reiteillä kiinteän aikataulun mukaan liikennöiviä autoja korvaamaan tarvitaan uudella tavalla toteutettua kutsuohjattua liikennettä.

Lähtötilanne

 • Henkilöliikenneyhteydet Raumalle ja Raumalta ovat hyvin heikot.
 • Rauman kaupunkiliikenne on tullut tiensä päähän ja vaatii uudistamista.

Rauman henkilöliikenteen yhteydet ovat omassa sarjassaan vertailtaessa muihin saman suuruisiin kaupunkeihin

 • Nykyiset kaukoliikenteen bussiyhteydet eivät palvele riittävällä tasolla Lounais-Suomen kasvuihmeen, Rauman seudun, saavutettavuutta. Vähentyneet matkustajamäärät kertovat siitä, että vuorojen tarjonnan heikkenemisen myötä on siirrytty muihin matkustusmuotoihin. Bussiyhteyksillä on merkitystä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ja seutukunnan vetovoimaisuuden osalta, sillä henkilöjunayhteyttä ei seutukunnalla vielä ole. Henkilöjunaliikenteen avaaminen Rauman, Kokemäen ja Tampereen välille on elintärkeää.
 • Nykyiset bussiyhteydet Raumalta ovat heikot niin Tampereen, Turun kuin Helsingin suuntaan – ja näiltä paikkakunnilta tänne. Bussivuorojen heikentynyt tarjonta on supistanut kysyntää. Suurin syy matkustajamäärien heikentymiseen on matkustajien siirtyminen muihin mahdollisiin kulkutapoihin.
  • Esimerkiksi Raumalta Tampereelle matka-aika bussilla on nopeimmillaan 2 tuntia 45 minuuttia, kun se omalla autolla on kelillä kuin kelillä 1 tunti 45 minuuttia. Tunnin ero matka-ajassa tarkoittaa sitä, että bussille ei löydy muita kuin pakkokäyttäjiä.
  • Helsingin suuntaan Rauman seudulta mennään myös Turun rautatieaseman kautta – ajetaan ensin omalla autolla Turkuun, jossa siirrytään junaan. Tampereelle ja muualle Suomeen kuljetaan ajamalla omalla autolla ensin Kokemäen junaseisakkeelle ja siitä junalla eteenpäin. On selvää, että oma auto selviää kisassa voittajana.
 • Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat elinehto kaupunkiseutujen kehitykselle tulevaisuudessa. Edellytykset henkilöjunaliikenteen avaamiselle Raumalta ovat erittäin vahvat, ja Rauma todella ansaitsee henkilöjunayhteydet.
 • Kaupungin sisäisen liikenteen järjestäminen on haastavaa, sillä paikallisliikenteen reitit ja potentiaaliset matkustajat eivät enää kohtaa. Siksi paikallisliikenteen autot kulkevat pääasiassa tyhjillään. Kaupungin asuinalueet ulottuvat laajalle alueelle, ja niiden kaikkien palvelu kiinteällä reitistöllä ei ole mahdollista. Liikenteen järjestämisessä on syytä siirtyä isoista linja-autoista pienempiin ja samalla lisätä kutsuohjattua liikennettä, jota tarvitaan keskusta-alueen lisäksi kaukaisempienkin kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.
 • Toivomme valtion osallistuvan Rauman kaupungin kanssa henkilöliikenteen kehittämiseen nykymaailmaan sopivalla rahoitusinstrumentilla, jolla matkustajille pystytään tarjoamaan alueellemme soveltuvia ja koko Suomeen monistettavia optimoituja liikkumisen vaihtoehtoja niin kaupungissa kuin koko seudullakin.

Päivitetty lokakuussa 2021