Kaupunki ja hallinto

Raumalla keskeiset koulutuksen järjestäjät kaupungin oman tuotannon lisäksi ovat

 • Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluvan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, jonka opetustarjonnassa Raumalla ovat
  • International Business
  • Logistiikka
  • Liiketalous (kansainvälinen kauppa)
  • Merenkulku (insinööri ja Sea Captain)
  • Tuotantotalous ja tekniikka
 • Toisen asteen ammatillista koulutusta antava Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Tavoitteet

 • Koulutusmahdollisuuksia ei haluta ”säilyttää”, vaan niitä halutaan sekä ylläpitää että kehittää.
 • Tärkeää on, että koulutuslinjoja tai oppilaitoksia ei siirretä pois Raumalta, sillä ne tuovat elinvoimaa ja opiskelijoita kaupunkiin.
 • Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisen osalta tulee maakunnan tasolla tehdä aiempaa tiiviimpää edunvalvonnallista yhteistyötä ja määritellä Satakunnan kärkitavoitteet. (Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportti (06/21).
 • Suomessa koulutus on huippuluokkaa ja varsinkin ammattikorkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset kouluttavat osaajia yritysten tarpeisiin. On tärkeää, että yritykset ja koulutuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta synergioista saadaan mahdollisimman paljon irti Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja työllisyysasteen ylläpitämiseksi.

Pääviestit

 • Rauma pystyy tarjoamaan opiskelijoille poikkeuksellisen hyvät työpaikka- ja harjoittelunäkymät, sillä Raumalla yritykset ja opiskelijat kohtaavat aktiivisesti ja toistuvasti toisensa.
 • Tekniikan koulutuksen tarve on ympyröivän elinkeinoelämän ja yritysten kannalta keskeinen ja koulutusta tulee lisätä. 
 • Alueen globaalit yritykset hyötyvät paikallisesta opiskelija- ja osaamistarjonnasta, esimerkiksi merenkulun ja tekniikan suhteen.
 • Rauma on koulutusorganisaatioille hyvä alusta muodostaa verkostoja ja yhteistyöhankkeita (mm. yhteiset tilat, opettajat jne.).
 • Erinomainen sijainti kahden maakunnan rajalla, lähellä Poria, Turkua, Tamperetta ja Ruotsia.
 • Raumalla tehdään eturintamassa kansainvälisiä hankkeita.
  • Kansainvälisen kaupan opinnot sopivat Rauman imagoon ja tarjontaan (kansainvälinen väestö ja historia).
  • Raumalle on muodostunut varhaiskasvatuksen keskus mukaan lukien Pikkunorssi ja koulutusvientiä on myös ulkomaille (ensimmäinen tutkintopohjainen koulutusohjelma).

Lähtötilanne

 • Rauman viestinä on, että Raumalla tämä toimii − SAMKin ja WinNovan tekniikan opetus kohtaa osittain yritysten tarpeiden kanssa, mutta sitä tarvitaan lisää. Yritykset ovat halukkaita yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.
 • Satakunnassa tietyt alat ovat keskittyneet Raumalle, esimerkiksi tekniikka ja merenkulku sekä kansainvälinen kauppa.
 • Raumalla on laaja koulutustarjonta: OKL, SAMK, WinNova, merenkulkuoppilaitos. Näitä on ylläpidettävä ja kehitettävä.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen − OKL

Turun yliopisto on lähtenyt kehittämään Rauman kampuksesta varhaiskasvatuksen koulutuskeskittymää, jossa tavoitteena on Suomen koulutusjärjestelmän kehittäminen niin pedagogisesti kuin tutkimuksellisesti.

Uraauurtavan, yliopiston ylläpitämän harjoittelupäiväkoti Pikkunorssin toiminta on käynnistynyt yliopistokampuksella tammikuussa 2021 ja tarjoaa tutkimuksellisen alustan yliopistokoulutuksen kehittämiselle sekä päiväkotipaikkoja raumalaisille lapsille. Toiminnan rahoittavat pilottivaiheessa Turun yliopisto ja Rauman kaupunki. Pikkunorssi-toiminnan rahoitus tulee lainsäädännöllisesti saattaa pysyväksi ottaen mallia normaalikoulujen rahoituksesta.

Suomessa on viime vuosina opetusministeriön tahdosta kasvatettu määräaikaisesti myös varhaiskasvatuksen aloituspaikkojen määrää. Varhaiskasvatuslain kelpoisuusehtomuutokset sekä alalla meneillään oleva suuri eläköityminen johtavat ja ovat jo johtaneet pätevien varhaiskasvatusammattilaisten vajeeseen, jonka vuoksi määräaikaiset aloituspaikkojen kasvatukset tulee saada vähintään pysyviksi tai aloituspaikkojen määrää tulee jopa lisätä.