Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

• Ammattitaitoisen, osaavan työvoiman saaminen yritysten ja yhteiskunnan käyttöön eri toimijoiden kuten oppilaitosten, yrityselämän sekä eri verkostokumppaneiden kanssa aikaisempaa tiiviimmällä yhteistyöllä
• Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä osaamistarpeiden ennakointi
• Myönteinen vaikuttaminen työvoiman liikkuvuuteen, työperäisen maahanmuuton edistämiseen, muuttoasteeseen ja alueen imagoon

Pääviestit

• Rauman seudun ja koko Suomen yritysten kasvun suurin este on osaavan työvoiman puute. Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saanti yrityksiin sekä julkiselle puolelle varmistavat yritysten kasvua sekä yhteiskunnan vakautta ja hyvinvointia.
• Tavoitteena on saada työntekijät muuttamaan ja kotoutumaan perheineen hyvien palveluiden seudulle sekä lisätä työperäisen maahanmuuton avulla osaajien saatavuutta.

Taustatietoja

• Koulutusjärjestelmän on pystyttävä tuottamaan ammattitaitoisia työntekijöitä ja osaamista yritysten ja yhteiskunnan käyttöön. Samaan aikaan on varmistettava, että pystymme houkuttelemaan tänne parasta osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa sekä kotimaasta että ulkomailta.
• Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan noin 75 %:lla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta, mikä rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua ja liiketoimintaa. Pulaa on niin ammattiosaajista kuin korkean teknologian osaajista.
• 31.8.2021 Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,4 %, mikä on 2,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. ELY-keskusalueista vain Etelä-Pohjanmaalla (6,4 %) ja Pohjanmaalla (6,5%) sekä Ahvenanmaan maakunnassa (5,7 %) oli Satakuntaa alempi työttömyys. Koko maassa työttömyysaste oli 10,7 %, Raumalla 8,8 %. Uusia työpaikkoja on alkuvuonna avautunut selvästi enemmän kuin vuosi sitten.
• Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt kaikissa pääammattiryhmissä. Eniten työttömyys on vähentynyt rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (-570 henkilöä). Tässä ammatti-ryhmässä oli silti elokuun lopussa eniten työttömiä työnhakijoita (1850 työtöntä). Yksittäisiä ammatteja tarkasteltaessa eniten työttömänä oli elokuun lopussa esimerkiksi myyjiä, yleissihteerejä, lähihoitajia, toimisto- ja laitossiivoojia sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä.
• Satakunnan kunnista väestöennusteen perusteella asukasluku on laskussa kaikissa kunnissa, pienimmät suhteelliset alenemat ovat Eurajoella, Raumalla ja Porissa.

Rauman työvoiman koulutustarpeet

• Laadukkaan, yritysten tarpeeseen vastaavan koulutustarjonnan turvaaminen on jatkossa tärkeää. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä erilaisia räätälöityjä jatko- ja täydennyskoulutuksia pitäisi pystyä entistä paremmin luomaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa oppisopimuskoulutuksen lisäämisen rinnalla.
• Osaajapulasta kärsivien alojen ja koulutusten houkuttelevuutta tulisi lisätä.
• Kansainvälisten osaajien koulutustarpeisiin kiinnitettävä eritystä huomiota.
• Riittävän laajan koulutustarjonnan varmistaminen vaatii alueen kaikkien toimijoiden aktiivista edunvalvontatyötä.

Maahanmuuttajien tarjoama lisämahdollisuus työvoimatarpeen täyttämiseksi

• Keskuskauppakamarin syyskuussa 2021 tekemän kyselyn mukaan lähes puolet yrityksistä haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa osaavan työvoiman turvaamiseksi.
• Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat tarjoavat Satakunnassa merkittävän potentiaalin kasvavan työntekijätarpeen tyydyttämiseksi.
• Rauma on yhteishankkeessa Laitilan ja Uudenkaupungin kanssa edistänyt työperäistä maahanmuuttoa. Työtä jatketaan uudessa yhteishankkeessa, jonka keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. kansainvälisten rekrytointien ja rekryprosessien kehittäminen yhdessä yritysten kanssa, Suomessa jo opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden sitouttaminen seutuun, asettautumisen ja kotouttamisen tukeminen luomalla kotoutumispolku työperäisessä maahanmuutossa, kehittämällä työvoimapulasta kärsivien toimialojen yritysten vetovoimaa, imagoa ja kykyä viestiä alojen nykytilanteesta.
• Suomen hallituksen tavoitteena on nopeuttaa työperäisen maahanmuuton prosesseja niin, että päästäisiin yhden kuukauden käsittelyaikaan. Lisäksi selvitetään toimenpiteet, joilla voidaan luoda erityisosaajille ja startup-yrittäjille sekä heidän perheilleen nopean työluvan reitti jo vuonna 2021.

Toisen asteen koulutuksen turvaaminen

Rauman seudulla ja Satakunnassa on paljon tuotannollista työtä, johon toisen asteen koulutus antaa perusvalmiudet. Siksi on tärkeää turvata ja kehittää myös toisen asteen koulutusta. Rauman kauppakamarin koordinoima Rinki-toiminta tukee Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille

 

Päivitetty lokakuussa 2021