Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

 • Rauma haluaa uudistua sote-palveluiden tuottajana ja toimia tulevalla Satakunnan hyvinvointialueella merkittävänä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymänä yhteistyössä alueen kuntien ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.
 • Kunnostettavat ja uudet ajanmukaiset toimitilat edistävät ammattilaisten yhteistyön kautta   palvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.
 • Rauma odottaa hyvään yhteistyöhön perustuen Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestävän jatkossakin merkittävän määrän erikoissairaanhoidon palveluja Raumalla Etelä-Satakunnan ja valikoiduilla erikoisaloilla koko Satakunnan väestölle.
 • Rauma nähdään tulevalla Läntisellä yhteistoiminta-alueella mahdollisuuksien paikkakuntana, kun on kyse koko yhteistoiminta-alueelle tuotettavista keskitettävistä palveluista tai osaamiskeskittymistä, mitkä voivat sijaita sairaaloiden välittömän läheisyyden ulkopuolella.

Pääviestit

 • Rauman kaupunki haluaa turvata kaikille raumalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut sekä yhteistyössä järjestöjen kanssa monipuoliset vertaistuen muodot ja ohjauksen sähköisten palveluiden hyödyntämiseen.
 • Rauman kaupunki on luonnikas, sopivan kokoinen ja näköinen vireän elinkeinoelämän kaupunki asumiseen, yksilöiden ja perheiden elinikäiseen oppimiseen sekä sote-palvelujen nykyistä laajempaan tuottamiseen.
 • Rauma sijaitsee valtatie 8:n varrella kohtuullisen lähellä sekä Porissa että Turussa tarjolla olevia erikoissairaanhoidon palveluja ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tuottavaa Turun yliopistoa. Sote-uudistuksessa palveluverkko tiivistyy, osaajien joukkoa keskitetään ja liikkuvat palvelut ovat osa lähipalveluja. Rauma on houkutteleva keskus ammattilaisille ja keskitettävien palveluiden tuottamiseen.
 • Rauma haluaa uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimitilat tulevaa kehitystä turvaaviksi.
 • Yhteistyötä ja tahtotilaa tulee aikaansaada yhdessä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa kiinteistöuudistuksen toteuttamiseksi.

Nykytila

 • Satakunnassa väestö ikääntyy ja väestön määrän ennakoidaan vähenevän. Tämä näyttää olevan suuntaus myös Raumalla.
 • Palvelurakenne ja palveluverkko tulee hyvinvointialueella sopeuttaa väestökehitykseen ja käytettäviin voimavaroihin. Rauma on osaltaan edesauttanut kehitystä luovuttamalla oman erikoissairaanhoitonsa järjestämisen Satakunnan sairaanhoitopiirille. Palveluja on edelleen saatavilla Raumalla.
 • Laitospainotteinen ikääntyneiden palvelurakenne sekä hoito- ja palvelukulttuuri ovat uudistumassa omaehtoisuutta ja toimintakykyisyyttä vahvistaviksi. Uudistus on käynnistetty suunniteltaessa Kaunisjärven ikääntyneiden hyvinvointikeskusta, joka valmistuu vuonna 2022. Keskusta kehitetään osaamiskeskittymänä.
 • Rauman sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan useissa paikoissa pääasiassa Kiinteistöyhtiö Rauman sairaalan ja Rauman kaupungin omistamissa toimitiloissa. Tehokas toiminta edellyttää tyhjien tilojen kustannuksista luopumista sekä toimitilakartoitusten osoittamaa kiinteistöjen korjausta ja uudisrakentamista. Sote-uudistuksen kynnyksellä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Rauman kaupungin tulee löytää sosiaali- ja terveyskiinteistöjen omistusjärjestelyihin ja uudistusten rahoitukseen ratkaisut, joiden vahvuuksia ovat Rauman sijainti ja väestömäärä.

Tavoitetila

 • Sote-uudistuksessa Raumalla kehitettävä tulevaisuuden sote-keskus on nimeltään RauSote.
 • RauSote sijaitsee jatkossa Steniuksen hyvinvointikampuksella, missä vanhuspalveluja lukuun ottamatta suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista toimii uudistetuissa toimitiloissa yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa.
 • Vanhuspalvelujen keskiössä toimii Kaunisjärven ikääntyneiden hyvinvointikeskus yhdessä terveyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.
 • Innovatiivinen ja monipuolinen Steniuksen hyvinvointikampus yhdessä Rauman hyvän sijainnin ja asuinkaupungin kanssa vetävät puoleensa osaajia ja palveluista muodostuu merkittävä keskittymä Satakuntaan hyvinvointialueelle Porin kaupungin rinnalla.