Viestintä

Rauman kaupungin viestintä vastaa konsernihallinnon viestinnästä ja ohjaa koko kaupungin viestintää. Hallintokuntien viestinnästä vastaavat virastopäälliköt.

Viestinnän tehtävänä on tarjota aktiivisesti tietoa kaupungin toiminnasta sekä tukea kaupungin ja kuntalaisten sekä muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnällä vaikutetaan Rauman kaupungin imagoon ja kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Rauman kaupunki löytyy myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn.

Viestintävälineet

Kaupungin pääasialliset viestintävälineet ovat
• kaupungin verkkosivut
• sosiaalisen median kanavat
• tiedotteet sekä tiedotus- ja asukastilaisuudet
• kaupungin esitteet ja julkaisut

Rauman kaupunki sosiaalisessa mediassa

Facebook: Rauman kaupunki – City of Rauma
Twitter: @raumafi
LinkedIn: City of Rauma
YouTube: Rauman kaupunki – City Of Rauma

Instagram: VisitRauma