Rauma-kokoelma

Rauman pääkirjaston Rauma-osasto.

Pääkirjaston Rauma-kokoelmaan on koottu Raumaa käsittelevää ja raumalaisten tekijöiden aineistoa. Rauma-kokoelmassa on kirjoja, lehtiä, karttoja, äänitteitä, historiikkeja, vuosikertomuksia sekä pienpainatteita. Rauma-kokoelman aineistoa on Rauma-huoneessa ja sen varastossa, mikrofilmien lukuhuoneessa ja pääkirjaston alakerran varastossa. Aineistoa ei lainata.

Kirjasto ostaa ja ottaa lahjoituksena vastaan raumalaisten tekijöiden kaunokirjallisia teoksia ja musiikkijulkaisuja sekä Raumaa käsittelevää tietokirjallisuutta.

Kokoelmaan pyritään saamaan kattavasti:

1) raumalaiset sanomalehdet ja raumalaisten yhdistysten ja yritysten tiedotuslehdet
2) Rauman kaupungin keskusviraston tuottama virallinen aineisto, mm. tiedotteet, henkilöstölehdet, vuosikertomukset ja muut laajemmat talous- ja hallintoraportit, matkailu- yms. esitteet
3) Raumaa käsittelevät tietokirjat ja harkinnan mukaan sellaiset tietokirjat, joissa on Raumaa käsitteleviä artikkeleja
– myös Lappia ja Kodisjokea käsittelevä vanhempi aineisto
– yksittäisen artikkelin kyseessä ollessa, on tekstin tuotava jotain lisäinformaatiota nykyisin saatavilla olevaan aineistoon / tietoihin
– raumalaisten kirjailijoiden tekemiä tietokirjoja, jotka eivät käsittele Raumaa, otetaan vain poikkeustapauksissa harkinnan mukaan
4) raumalaisten kirjailijoiden kirjoittama kaunokirjallisuus
– raumalaiseksi katsotaan Raumalla syntynyt, koulunsa käynyt ja/tai raumalaiseksi profiloitunut kirjailija
– harkitaan tapauskohtaisesti
5) raumalaisten yhtyeiden ja artistien tuotanto, musiikki- ja näytelmätaltioinnit
6) raumalaisten kirjailijoiden ja säveltäjien käsikirjoitukset ja nuotit
7) Raumaa käsittelevä AV-aineisto, raumalaisten tapahtumien filmatisoinnit yms.
8) raumankieliset teokset

Kokoelmaan voidaan ottaa, mutta ei aktiivisesti hankita

1) raumalaisia julisteita, pienpainatteita ja mainosjulkaisuja sekä kaupungin hallintokuntien materiaalia talletetaan resurssien puitteissa.
2) lehtileike- ja valokuvakokoelmia voidaan vastaanottaa ja säilyttää harkinnanvaraisesti
3) web-sivuja tms. elektronista aineistoa ei tallenneta