Tamminen, Mika

Raumalainen kirjailija Mika Tamminen

  • Syntynyt 1970 Raumalla
  • Asuu Raumalla
  • Koulutus: tradenomi
  • Ammatti: tietokirjailija, freelancer

Julkaisutuotanto:

  • Lapin koululaitoksen historia (Mika Tamminen) 2013
  • Entisajan kaupantekoa Lapissa (Tamminen) 2014
  • Punakapina T.L. Lapissa 1918. Yhdessä Tapio Niemen kanssa. 2015
  • Eurajoen kapinavuosi 1918. Yhdessä Tapio Niemen kanssa. 2015
  • Lappilaiset rakennukset kertovat (Tamminen) 2015
  • Kadonnut Lappi (Tamminen) 2017

”Toisen kirjani Entisajan kaupantekoa Lapissa tekoprosessin aikana kypsyi päätös ryhtyä tietokirjailijaksi. Esikoiskirjassani Lapin koululaitoksen historia oli vielä enemmän isäni Arto Tammisen keräämää aineistoa kuin omaani. Toista kirjaa tehdessä oma tutkimustyö ja aineiston keruu veivät mukanaan. Lisäksi meneillään oleva kaupan alan murros johti ajatukseen, että nyt on paikallaan tehdä tällainen kirja.”
Kirjojen sisältö on pääasiassa paikallishistoriaa, osin myös henkilöhistoriaa.
”Vuonna 2010 edesmennyt isäni Arto teki merkittävän työn kotiseutukirjailijana. Häneltä perin innostuksen tietokirjallisuuteen. Viime vuosina olen kerännyt paljon aineistoa, ja kontakteja, materiaalia ja ideoita on useaan kirjaan.”