LUJA – kielitietoinen kirjasto

Luja-hankkeen juliste.

LUJA-hanke yhdistää Rauman, Eurajoen, Laitilan ja Uudenkaupungin kirjastot ja koulut. Se järjestää kirjoihin ja lukemiseen liittyvää toimintaa kouluryhmissä, joissa on on suomenkielen oppijoita ja muita tukea tarvitsevia lukijoita. LUJA-toiminnan keskiössä on lukemisen ilon herättäminen ja kirjaston käyttöön ohjaaminen. Näillä on tutkitusti vaikutusta lasten luku- ja kielitaitoon ja sitä kautta esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin.

LUJA-hankkeessa mukana olevat koulut ja kirjastot työskentelevät kussakin kunnassa tiiviissä yhteistyössä yhteisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti. Työskentelyä ohjaa asiantuntijaryhmä sekä hankekoordinaattori. Hankkeesta vastaa Rauman kaupunginkirjasto yhdessä lähikuntien ja yliopistojen kanssa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke kestää keväästä 2021 vuoden 2022 loppuun. Varsinainen toiminta kirjastoissa ja kouluissa sijoittuu vuoteen 2022.