LUJA – kielitietoinen kirjasto

 

LUJA-hanke yhdistää Rauman, Eurajoen, Laitilan ja Uudenkaupungin kirjastot ja koulut sekä päiväkodit. Hanke järjestää kirjoihin ja lukemiseen liittyvää toimintaa koulu- ja päiväkotiryhmissä, joissa on suomen kielen oppijoita ja muita tukea tarvitsevia lukijoita. LUJA-toiminnalla herätellään lukemisen iloa sekä ohjataan kirjaston käyttöön.

LUJA-hankkeessa mukana olevat koulut sekä päiväkodit ja kirjastot työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Työskentelyä ohjaa asiantuntijaryhmä sekä hankekoordinaattori. Hankkeesta vastaa Rauman kaupunginkirjasto. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke kestää keväästä 2021 vuoden 2022 loppuun. Varsinainen toiminta kirjastoissa, päiväkodeissa ja kouluissa sijoittuu vuoteen 2022.