Lisätietoa hankkeesta

LUJA-toiminnan keskiössä on lukemisen ilon herättäminen ja kirjaston käyttöön ohjaaminen. Näillä on tutkitusti vaikutusta lasten luku- ja muuhun kielitaitoon ja sitä kautta esimerkiksi osallisuuden kokemukseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin.

Hankekuntien alueella monikielisten perheiden ja suomen oppijoiden määrä on viimeisten vuosien aikana nopeasti kasvanut pakolaisten ja työperäisen maahanmuuton myötä, mutta näiden perheiden tarpeisiin vastaavaa kirjasto-koulu-yhteistyötä on tarjolla vain vähän. Tarve hankkeessa tavoiteltavan toiminnan aloittamiselle on suuri. Tavoitteena on toteuttaa pitkäjänteistä yhteistoimintaa yksilöllisin tavoittein.

Toiminnan rungon muodostavat kirjastossa, koulussa ja päiväkodeissa toimivat pienryhmät, joita ohjaa kirjaston ammattilaiset yhteistyössä lukemisen ja kirjastopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kirjastojen sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kesken.

Hankkeen toiminnan aihealueita ovat mm. lukemisen tekniikat, erilaisiin ja eritasoisiin teksteihin tutustuminen, lukustrategiat ja lukemisen eri osa-alueiden kehittäminen, omaehtoiseen lukemiseen kannustaminen, yhteisöllinen lukeminen ja eläytyvän ääneen lukemisen kuunteleminen sekä tiedonhankinta ja kirjaston, erityisesti pop up –kirjaston käyttö.

Hankkeessa rakennetaan pedagoginen malli kirjastojen ja koulun sekä päiväkodin väliseen yhteistyöhön. Toimintaa järjestetään erilaisissa muodoissa: pienryhmätoimintaa, vanhempainiltoja, perhetoimintaa ja perhelukemista sekä kootaan ammattilaisille materiaalipankki yhteistyön jatkumisen avuksi.

Hankkeessa toteutetaan myös lukemiseen liittyvää tutkimustoimintaa. Hanketoiminnan vaikuttavuudesta kerätään tietoja, joiden pohjalta julkaistaan raportti hankkeen päätyttyä.